De Katwijkse Zeeverkenners ontvingen geld voor een nieuwe praam. | Foto: PR
De Katwijkse Zeeverkenners ontvingen geld voor een nieuwe praam. | Foto: PR Foto: PR

Inwoners in regio Leiden-Katwijk steunen lokaal verenigingsleven

Algemeen

rabo n De afgelopen weken hebben bijna 4.000 inwoners uit de regio via Rabo ClubSupport gestemd op hun favoriete clubs en verenigingen. In totaal waren er 130 doelen en projecten waaruit men kon kiezen. Al deze clubs en verenigingen kunnen rekenen op een ondersteuning. De bank verdeelde dit jaar € 120.000 met Rabo ClubSupport. 

Na het tellen van alle stemmen bleek stichting 100 jaar Quick Boys als grote winnaar uit de bus te komen. Zij ontvangen € 3.500,- vanuit Rabo ClubSupport voor de organistie van een reunie. Maar er waren veel meer winnaars. Zo ontving voetbalvereniging A.S.C. een bijdrage voor aanpassingen van de dameskleedkamers en de Katwijkse Zeeverkenners ontvingen een bijdrage voor een nieuwe praam. Het totale overzicht is te bekijken op Raboclubsupport.nl. 

“Het is fantastisch om te zien hoeveel leden gestemd hebben,” vertelt Marius Hovius van Rabobank Leiden-Katwijk. “Daaruit spreekt een enorme betrokkenheid. En terecht. Het verenigingsleven vervult een belangrijke sociale en maatschappelijke rol in onze regio. Het is een plek waar iedereen welkom is, je van elkaar kan leren, je kan ontwikkelen en jezelf kan zijn. We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil kan deelnemen. Dankzij Rabo ClubSupport versterken we het verenigingsleven zodat ze die rol kunnen blijven vervullen.”

Rabo ClubSupport
Via Rabo ClubSupport konden clubs en verenigingen zich aanmelden voor ondersteuning op het gebied van kennis, netwerk en financiën. Dit jaar hebben meer dan 30.138 clubs zich landelijk opgegeven. In deze regio hebben 130 verenigingen zich aangemeld en hebben bijna 4.000 leden hun stemmen uitgebracht. Tot en met 25 oktober konden leden van de Rabobank via de Rabo Bankieren App stemmen op hun favoriete club of vereniging.

Het totale overzicht en meer informatie staat op Rabobank.nl/clubsupport

Uit de krant