Kerkgebouw ‘De Fontein’ van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Katwijk. | Foto: Leo Roosjen
Kerkgebouw ‘De Fontein’ van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Katwijk. | Foto: Leo Roosjen Foto: Leo Roosjen

Afsplitsing in Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Algemeen

In 2018 kwam de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt positief in het nieuws, doordat zij kerkasiel verleende in haar kerk ‘De Fontein’ aan de familie Hayarpi. Begin deze maand kwam zij opnieuw in het nieuws vanwege een afsplitsing binnen haar gemeente. Zes leden hebben zich van de 137 zielen tellende gemeente verlaten. Zij gaan zelfstandig door met bijeenkomsten in de Ds. G. Voetiusschool aan de Louise de Colignylaan 1 in Katwijk aan Zee.

Reden is het principebesluit van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, dat zij instemt met actieve rollen voor de vrouw binnen de gemeente. De mensen, die nu afgesplitst zijn, zijn principieel tegen dit besluit. Het is een niet onverwachte, maar toch verdrietige zaak, aldus scriba Arjan Meerkerk van de gemeente.

Denkrichtingen
Binnen kerkelijk gemeenten bestaan drie denkrichtingen rond de vrouw in het (leidinggevende) ambt. De stroming, die de vrouw uitsluit voor een ambt binnen de kerkelijke gemeente; genootschappen, die de vrouw toestaan om (leidinggevende) ambten uit te voeren en een tussenstroming, die de vrouw toestaat een ambt te bekleden onder leiding/toezicht van een mannelijke ambtsdrager.

Leidinggevende functies binnen kerkelijk gemeenten worden meestal ambten genoemd. Zij bestaan uit: diakenen, ouderlingen en dienaren des woords. Deze laatsten kortheidshalve predikanten of dominees genoemd. Hoewel deze ambten niet met zoveel woorden in de Bijbel genoemd worden, wordt in de discussie rond de vrouw in het ambt teruggegrepen op de Bijbel. Deze discussies kunnen echter breder getrokken worden door naast het Bijbelsperspectief ook dogmatische (systematisch nadenken erover), exegetisch (hoe moeten Bijbelteksten uitgelegd worden), geschiedkundige en wetenschappelijke aspecten te betrekken.

Meer in De Katwijksche Post van afgelopen donderdag.

De Ds. G. Voetiusschool. | Foto: Leo Roosjen

Uit de krant

Uit de krant