Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: pr

Geen 2 ton maar 2,7 miljoen over

De gemeente houdt de komende jaren veel meer geld over dan verwacht. Voor volgend jaar staat in de begroting een overschot van ruim 2 ton, maar vorige week donderdagavond werd de raad verrast met het nieuws dat er in 2022 2,7 miljoen euro overblijft.

Door Sandra Kornet-van Duijvenboden

Dat nieuws kwam aan de orde bij de begroting 2022 en heeft alles te maken met de verwerking van de septembercirculaire.

Die septembercirculaire informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds.

En die verdeling vanuit het Rijk pakt positief uit voor Katwijk. Het gaat onder meer om meer geld voor het sociaal domein.

Ook voor jaren na 2022 is het overschot beduidend groter. Voor 2023 geen 4 ton, maar 1,8 miljoen; voor 2024 geen 3 ton maar 1,9 miljoen en voor 2025 geen 8 ton, maar 2 miljoen.

Die overschotten zijn wel wat zuur, omdat de gemeente vorig jaar gedwongen was te bezuinigen, omdat de overheid voor onder meer de jeugdzorg niet genoeg budget beschikbaar stelde.

Het college van burgemeester en wethouders praat op 26 oktober over die positieve septembercirculaire en wat er met het overschot gaat gebeuren.

Dat wordt waarschijnlijk toegevoegd aan de ‘stelpost investeringen en opgaven’, bestemd voor de vele ontwikkelingen en investeringen die nog ‘in het vat’ zitten.