Logo allesoverkatwijk.nl
<p>Stuurgroep en beleidsmedewerkers van de gemeente presenteren nieuwe Economische agenda &lsquo;Samen aan de slag&rsquo;: Peter Ouwehand, Peter Jongejan, Roos Kralt, wethouder Jacco Knape, Kayleigh Hendriks en Marius Hovius (v.l.n.r.) <br>| Foto: pr</p>

Stuurgroep en beleidsmedewerkers van de gemeente presenteren nieuwe Economische agenda ‘Samen aan de slag’: Peter Ouwehand, Peter Jongejan, Roos Kralt, wethouder Jacco Knape, Kayleigh Hendriks en Marius Hovius (v.l.n.r.)
| Foto: pr

(Foto: pr)

‘Samen aan de slag’ voor sterke Katwijkse economie

De stuurgroep, die samen met de gemeente gewerkt heeft aan nieuw economisch beleid, biedt de nieuwe economische agenda ‘Samen aan de slag’ aan de gemeenteraad van Katwijk aan. De agenda en het bijbehorende uitvoeringsprogramma zijn tot stand gekomen via samenwerking met ondernemers en andere partners binnen de gemeente en in de regio. Binnenkort wordt de economische agenda in de gemeenteraad besproken, aldus de gemeente in een persbericht.

Wethouder Jacco Knape: ‘De gemeente Katwijk kent een echte ondernemersgeest. Eentje van ‘geen woorden maar daden’. En dat willen we met deze nieuwe economische agenda ook gaan doen: samen met ondernemers en partners aan de slag. Deze agenda, die is opgesteld met input vanuit ondernemers en partijen binnen onze gemeente en binnen de regio, geeft de richting aan die we op willen gaan om de economie van onze gemeente te versterken. Samen werken we de komende jaren aan een vitale, duurzame en innovatieve Katwijkse economie.’ 

Samenwerking
Afgelopen periode is er door de gemeente en de stuurgroep hard gewerkt aan een nieuwe economische agenda. De stuurgroep bestaat uit wethouder Jacco Knape, directeur van Ouwehand Bouw Peter Ouwehand, ondernemer en bestuurslid ondernemersfonds Peter Jongejan en directeur van Coöperatieve Rabobank Marius Hovius. Zij vertegenwoordigen de ondernemers in de gemeente en hebben nauw contact met hen. 

Hovius: ‘Ik ben heel blij dat er nu een mooi plan ligt om de komende jaren aan te werken om de Katwijkse economie te versterken. Door corona hebben veel sectoren een flinke klap gehad. En wat de precieze impact van corona op de lange termijn is valt nog moeilijk te zeggen. Daarom is hier in de agenda rekening mee gehouden door onder andere ruimte te bieden voor initiatiefnemers om jaarlijks projectideeën aan te dragen.’

Projecten ondernemers
De economische agenda richt zich op een aantal thema’s: innovatie aanjagen, starters faciliteren, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, en ruimte voor ondernemen. Elk jaar kunnen ondernemers projecten aandragen die raken aan deze thema’s. De stuurgroep prioriteert vervolgens de aangedragen projecten en acties voor de volgende periode en adviseert het college hierover. 

Jongejan: ‘Deze economische agenda is het startpunt om gezamenlijk aan de slag te gaan. Het moet niet alleen bij plannen blijven, maar resultaat opleveren.’ Bouwondernemer Ouwehand vult aan: ‘De samenwerking met lokale ondernemers is essentieel voor het versterken van de economie. Jaarlijks gaan we kijken waar de energie zit en wat haalbaar is om uit te voeren. Op die manier gaan we samen met ondernemers aan de slag met hun eigen aangedragen projecten’. 

Voor het eerstkomende jaar zijn al een aantal projecten door de stuurgroep geprioriteerd. Deze projecten zijn opgehaald uit diverse gesprekken met ondernemers. Zoals een project rondom optimalisatie en verduurzaming van bedrijventerreinen.

Besluitvorming
De stuurgroep biedt de economische agenda aan de gemeenteraad aan ter besluitvorming. Naar verwachting wordt de agenda in november door de raad behandeld. Als de economische agenda door de gemeenteraad wordt vastgesteld, volgt meer informatie over hoe ondernemers projecten kunnen aandragen.