Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: RD

‘Kwakelwei groen en onbebouwd’

De gemeenteraad heeft vorige week donderdagavond tijdens de raadsvergadering in meerderheid de motie ‘Kwakelwei moet groen en onbebouwd blijven’ aangenomen. Een amendement ‘geen groennorm die woningbouw belemmert’ werd verworpen.

Door Sandra Kornet-van Duijvenboden

Het amendement en de moties kwamen aan de orde bij het Groenstructuurplan 2021-2030. Daarin heeft het college van burgemeester en wethouders een hoofd- en wijkgroenstructuur vastgesteld en de ambities om per wijk 45 procent van het groenareaal als natuurlijk groen in te richten en gemiddeld 0,4 boom per inwoner in elke kern en 65 vierkante meter openbaar gemeentelijk groen per woning te hanteren.

Kwakelwei
De gemeenteraad spreekt, na jaren van discussies, de stevige mening uit, dat de Kwakelwei groen en onbebouwd moet blijven. Door dat gebied dan te verbinden met het naastgelegen Heerenschoolbos, zou er een stadspark gerealiseerd kunnen worden. 

Die motie wordt met 22 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen. Alleen SGP en VVD stemmen tegen. 

Saillant detail is wel, dat die motie wordt aangenomen, terwijl er bij de gemeente een aanvraag ligt om kassen te gaan bouwen op de Kwakelwei. En volgens de huidige agrarische bestemming zou dat mogelijk zijn. 

Die aanvraag komt via de eigenaar van de Kwakelwei die daar villa’s wil bouwen in combinatie met een stadspark. Dat staat haaks op de plannen van de Stichting Vrienden van het Rijnpark die een stadspark zonder bebouwing willen. 

Navraag bij de gemeente over hoe de motie zich weerhoudt tot het bestemmingsplan, leverde het volgende antwoord op. 

‘Bij de aanvraag om omgevingsvergunning neemt het college (en niet de gemeenteraad) een besluit. Als de omgevingsvergunning voldoet aan omgevingsregelgeving en het bestemmingsplan, dan is het college daardoor gehouden de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. En is dus het bestemmingsplan ten alle tijden leidend ten opzichte van een motie. De aanvraag is in behandeling genomen en het staat nog niet vast of deze voldoet.’

Sonny Spek van DURF komt met het amendement ‘Geen groennorm die woningbouw belemmert’. ‘Is het wel zo slim om je te verbinden aan groennorm? Wij maken ons zorgen, dat we ons beperken bij projecten om meer woningbouw te realiseren.’

Geen van de andere partijen steunt dat amendement. DURF wordt verweten de eigen groenwensen uit hun verkiezingsprogramma niet na te komen. Volgens Spek wil zijn partij wel meer groen, maar zich niet vastleggen op bepaalde normen. 

Wethouder Rien Nagtegaal stelt, dat het in de groenstructuur niet om normen gaat, maar om ambities. ‘Een norm blokkeert. Het amendement van DURF is gewoon niet aan de orde. Het gaat om richtlijnen en ambitie. Een ambitie die realistisch is.’

Het Groenstructuurplan zelf wordt in meerderheid aangenomen. Alleen DURF en VVD stemmen tegen.