Logo allesoverkatwijk.nl
<p>Sfeerimpressie van de Limesbuurt in Valkenhorst. | Foto: @KCAP</p>

Sfeerimpressie van de Limesbuurt in Valkenhorst. | Foto: @KCAP

(Foto: @KCAP)

Valkenhorst biedt ruimtelijk kansen, maar ook financieel bedreigingen

De nieuwe woonkern Valkenhorst met 5.600 woningen is van cruciaal belang voor de behoefte aan woningen voor Katwijk zelf en de regio. Maar die nieuwe woonwijk kan ook een financiële molensteen worden om de nek van de gemeente. Een doorrekening laat zien dat er zonder maatregelen in 2038 een tekort kan ontstaan van 2,5 tot 7,8 miljoen.

‘Groeien is geen doel op zich’, zeggen de wethouders Gerard Mostert van Wonen en Adger van Helden van Financiën vorige week vrijdagmiddag eensgezind tijdens een persbijeenkomst. Maar daar is natuurlijk ook geen ontkomen meer aan, al zou de gemeente dat te elfder ure nog willen. Als Katwijk de gebiedsontwikkeling van het voormalige vliegkamp niet zelf ter hand neemt, dan staat er een grote buurgemeente klaar om die klus volgaarne op zich te nemen.

Door Valkenhorst en de bouw van ook nog eens een paar duizend woningen binnenstedelijk, groeit Katwijk uit naar een gemeente met zo’n 85.000 inwoners. Het kan niet anders dan dat dat op termijn financiële en ambtelijke gevolgen heeft voor de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat op verzoek van de gemeenteraad laten uitzoeken met een zogenoemde Impactanalyse. En die doorrekening laat zien dat het over ruim vijftien jaar kan leiden tot een miljoenentekort.

Van Helden is niet geschrokken van de doorrekening en mogelijke tekorten op termijn. ‘Best logisch en te verwachten’, aldus de wethouder, die zich ook realiseert dat 2038 ‘nog best ver weg is’ en zo’n doorrekening nog met veel onzekerheden wordt omringd. ‘Zover vooruitkijken doen we niet vaak.’ Wel duidelijk is dat er de komende jaren de nodige keuzes moeten worden gemaakt. Wat worden de ambities op en rond de nieuwe woonwijk? Welke keuzes moeten er gemaakt worden? Er zijn zaken die moeten, maar ook de nodige ‘wannahaves’. Er zijn ‘scherpe keuzes’ nodig, meldt de brief van het college aan de gemeenteraad. Want Valkenhorst biedt ruimtelijk ook veel kansen, zoals op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Daar kan heel de gemeente van meeprofiteren. De ontwikkeling van de nieuwe woon- en werklocatie op het voormalig vliegkamp hangt nadrukkelijk samen met die van de omliggende gebieden: het Valkenburgse Meer, glastuingebied Zijlhoek/de Woerd en het gebied De Mient Kooltuin. En de hoogte van het toekomstige tekort wordt medebepaald door keuzes in het voorzieningenniveau en de ambities op en rondom Valkenhorst.

‘Maar ook zónder Valkenhorst had je iets moeten doen in die gebieden’, aldus Mostert. Voor Van Helden is een ding wel duidelijk na de analyse: ‘We gaan niet failliet op dit plan’.