Logo allesoverkatwijk.nl
<p>Als de busbaan op deze kruising gaat aansluiten, dan komen daar verkeerslichten te staan om de bus vrije doorgang te geven. | Foto: RD</p>

Als de busbaan op deze kruising gaat aansluiten, dan komen daar verkeerslichten te staan om de bus vrije doorgang te geven. | Foto: RD

(Foto: RD)

Inpassing busbaan langs Duinvallei zorgt voor de nodige ‘uitdagingen’

De vertegenwoordigers van de provincie, gemeente en het ingenieursbureau lieten bij de participatiebijeenkomst vorige week dinsdagavond over de inpassing van een busbaan bij de Duinvallei langs de provinciale weg N206 weten dat er nog weinig te melden viel. Een luchtfoto met een gele streep was aan het begin van de bijeenkomst de enige afbeelding die werd getoond. Het wachten is op verkeerskundige onderzoeken, waarbij verschillende varianten worden onderzocht.

Waar de vertegenwoordigers nog weinig te vertellen hebben, geeft een memo van 30 juni van dit jaar van ingenieursbureau Haskoning wel meer duidelijkheid over de mogelijke inpassingsopties.

Schets
De inpassing van een busbaan langs de provinciale weg tussen de N441 (Wassenaarseweg) en Zeeweg is de afgelopen jaren meerdere keren onderzocht, maar kwam nooit verder dan schetsmatige opzet op de digitale tekentafel. Die schets wordt wel nu gebruikt om de impact van een busbaan op de andere verkeersdeelnemers en de omgeving te bepalen. Daarbij wordt uitgegaan van een volledig vrije busbaan in twee richtingen tussen de N441 en de Zeeweg, parallel aan de provinciale weg (N206). Naast die busbaan wordt langs de Duinvallei ook rekening gehouden met een vrijliggend fietspad van minimaal 4 meter breed.

Het ingenieursbureau heeft dat ontwerp dus al eerder op schetsniveau uitgewerkt, waarop de provincie het budget van 16 miljoen heeft bepaald. Dat budget is beschikbaar bij de provincie, maar is volgens het bureau alleen voldoende voor een ‘kale’ inpassing van de busbaan met naastliggend fietspad, waarbij de nadruk ligt op de functionele infrastructuur.

Veel impact
De vrijliggende busbaan in twee richtingen met een breed fietspad aan de kant van de Duinvallei heeft veel impact op de omgeving. Er worden daarom ook andere varianten onderzocht, zoals de busbaan zónder fietspad er naast en een busstrook aan de oostkant van de N206, parallel aan de Baron van Wassenaarlaan met aan de westkant een enkele busbaan richting Leiden.

Provincie, gemeente en ingenieursbureau staan voor de nodige uitdagingen om de R-netbussen tussen Leiden en Katwijk op de provinciale weg snelle doorgang te geven, want het hoogwaardig vervoer moet wel aan de verwachtingen voldoen, ook in de toekomst. Vertragingen op de provinciale weg passen niet in dat scenario.

Met oog voor omgeving

Een van die uitdagingen is de aansluiting van de eventuele busbaan aan de Duinvalleikant op de Zeeweg. Om de bussen snel doorgang te kunnen geven, moet dat dan geregeld worden met verkeerslichten. Bovendien is door de provincie op de informatieavond van vorige week toegezegd dat er een busbaan wordt aangelegd ‘met oog voor de omgeving.’

‘We zijn hier niet om er iets doorheen te drukken’, aldus de projectleider van de provincie.