Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: SKvD

‘Rijk moet financieel over de brug te komen om nog meer klimaatmaatregelen te nemen’

‘Wanneer Den Haag haar verantwoordelijkheid niet neemt, is het niet aan de gemeente om er bakken met geld in te stappen en onze burgers te belasten met een vraagstuk wat op nationaal niveau veel fundamenteler moet worden opgepakt. Nu ben ik boos.’

Door Sandra Kornet-van Duijvenboden

Dat zei wethouder Rien Nagtegaal vorige week donderdagavond tijdens de raadsbijeenkomst over ‘Klimaatadaptatie: strategie en uitvoeringsagenda 2021-2026’. In die klimaatadaptatiestrategie staan maatregelen die de gemeente gaat nemen tegen wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen. Want dat zijn zaken waar Katwijk mee te maken krijgt, als het klimaat met anderhalve graad opwarmt. 

Natuurlijk krijgt niet alleen Katwijk daar mee te maken. ‘De wereld zal er daardoor in 2050 heel anders uitzien dan de wereld die we nu allemaal kennen. Er zullen tekorten zijn aan veilig drinkwater. In grote delen van de wereld zal hongersnood een grote rol spelen. Verschillende dieren plantensoorten zullen zijn uitgestorven. Mensen vluchten niet vanwege oorlog, maar vanwege het klimaat, omdat hun woonplaats is overstroomd’, staat in de Klimaatadaptatie.

Somber
Een somber beeld. Vandaar dat de overheid gemeenten opdraagt om in 2050 klimaatbestendig te zijn. En beleid daarvoor moet dit jaar worden vastgesteld.

Het college van burgemeester en wethouders kiest daarbij voor het ambitieniveau Basis plus. Dat houdt in, dat Katwijk in 2050 voorbereid is op toekomstige extremere weersomstandigheden, beter bestand is tegen hittestress en dat hemelwater wordt opgevangen, vastgehouden en hergebruikt. Daarnaast moet Katwijk aantoonbaar groener zijn.

Een hoger ambitieniveau zit er momenteel niet in, simpelweg omdat ‘we daar nu de middelen niet voor hebben’, geeft wethouder Nagtegaal aan. 

De wethouder geeft ook aan ‘boos’ te zijn op de overheid, omdat die niet met geld over de brug komt. ‘Is het aan ons als gemeente om de belastingen te verhogen, om iets op te pakken wat vooral bij rijk vandaan moet komen?’ 

Voor de te nemen maatregelen in Basis plus heeft de gemeente ruim 1,6 miljoen euro per jaar beschikbaar, maar er is zo’n 2 miljoen euro nodig.

Volgende week donderdag spreekt de gemeenteraad haar oordeel uit over de Klimaatadaptatie.