De drie winnaars onthulden de naam onder toeziend oog van burgemeester Visser en wethouder Mostert. | Foto: Arie van Dijk Fotografie
De drie winnaars onthulden de naam onder toeziend oog van burgemeester Visser en wethouder Mostert. | Foto: Arie van Dijk Fotografie Foto: Arie van Dijk Fotografie

Te weinig aandacht voor ‘militair landschap’

Algemeen

In het ontwerp voor de nieuwe woonwijk Valkenhorst met 5.600 woningen op het voormalig vliegkamp Valkenburg is te weinig aandacht besteed aan het militaire verleden. Dat laten onder andere de organisaties Cuypers Genootschap, stichting Menno van Coehoorn en stichting Atlantikwall Katwijk in hun zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan weten.

Het Cuypers Genootschap, dat zich inzet voor behoud van bouwkundig erfgoed uit de 19de en 20ste eeuw met nadruk op de periode van na 1940, vindt dat in het ontwerpplan de cultuurhistorische paragraaf onvoldoende is weergegeven. ‘Zo ontbreken in het plan de rijks- en gemeentelijke monumenten en is zelfs woningbouw gepland op een locatie waarin een aantal rijksmonumenten in voorkomen.’ 

Het genootschap vindt ook, dat er geen aandacht is gegeven aan de geschiedenis van de contouren van het militaire landschap 1939-1945 en er ontbreekt een cultuurhistorisch waardenonderzoek en waardering van de objecten uit de periode 1945-2005.

Het ontbreken van de contouren van het vliegveld uit de oorlogsperiode wordt betreurd. Die kunnen ‘In het stedenbouwkundig ontwerp kan relatief eenvoudig de contouren hersteld worden door herstel van de plattegrond van de startbanen en de verkavelingsplattegronden/rasterpatroon. Op militaire luchtfoto’s uit 1944 is het rasterpatroon van het vliegveld duidelijk te zien. Door de aanleg van sloten werden luchtlandingen door geallieerde voorkomen.’

Meer in de Katwijksche Post van vandaag.

Uit de krant

Uit de krant