Logo allesoverkatwijk.nl
Foto:

Wassenaar alleen onder voorwaarden akkoord met extra woningen Valkenhorst

Gemeente Wassenaar gaat alleen onder voorwaarden akkoord met de extra 600 woningen die Katwijk in Valkenhorst wil bouwen, bovenop de 5.000 woningen die aanvankelijk waren afgesproken. Dat meldt Wassenaar op haar website.

De extra voorwaarden staan vermeld in de zienswijze die Wassenaar bij haar buurgemeente indient op het ontwerpbestemmingsplan Woongebied Valkenhorst, dat sinds 4 juni ter inzage ligt. Dat plan biedt volgens Wassenaar onvoldoende juridische zekerheid dat de bestuurlijke afspraken uit 2018 nagekomen worden.

Horizonvervuiling
Pijnpunten voor Wassenaar zijn onder meer, dat niet tegemoet wordt gekomen aan de afspraak dat de Groene Zone tussen de nieuwe woonwijk en Wassenaar vrij blijft van bebouwing. ‘Het ontwerpplan biedt evenmin garanties voor de afspraken over de inrichting van de randen van het gebied en het overgangsgebied naar de woningbouwlocatie in de Groene Zone. Zo is bebouwing tot 30 meter hoog mogelijk. Het gemeentebestuur van Wassenaar is van mening dat dit leidt tot horizonvervuiling. Ook tast het de kwaliteit en beleving aan van het natuurlijke open landschap van de Groene Zone en de aangrenzende natuurgebieden. Dat geldt eveneens voor de mogelijke plaatsing van windturbines in het plangebied en rondom het Valkenburgse Meer.’

Meer in De Katwijksche Post van komende donderdag.