Logo allesoverkatwijk.nl
<p>Door een laag inkomen kunnen gezinnen en kinderen kunnen niet goed meedoen in onze samenleving, aldus wethouder Adger van Helden.&nbsp;</p>

Door een laag inkomen kunnen gezinnen en kinderen kunnen niet goed meedoen in onze samenleving, aldus wethouder Adger van Helden. 

(Foto: pr)

Samenwerking om armoede in Katwijk aan te pakken

Gemeente Katwijk wil voorkomen dat inwoners in armoede en schulden terecht komen of blijven én inwoners perspectief bieden voor de toekomst. Daarom is er in het afgelopen jaar een onderzoek naar de aanpak van armoede gedaan. Op basis van de resultaten is er, samen met een klankbordgroep, de Uitvoeringsagenda Armoede 2021-2024 opgesteld. 


Wethouder Adger van Helden: ‘In onze gemeente hebben ruim 2.500 huishoudens een laag inkomen, waarvan 500 gezinnen met kinderen. Dat zijn teveel inwoners, en zeker teveel kinderen, die daardoor niet goed mee kunnen doen in onze samenleving. We doen al veel tegen armoede en schulden maar er is meer nodig. Samen met onze partners gaan we hard aan de slag om armoede te voorkomen en verminderen.’

Samenwerking

Uit het onderzoek blijkt dat er veel kansen liggen binnen de samenwerking tussen partners om het aanbod onderling beter af te stemmen en meer zicht te krijgen op het totale aanbod in de gemeente. De ambitie en acties van de uitvoeringsagenda zijn dan ook samen met de partners opgesteld.

De uitvoeringsagenda zet in op het op tijd herkennen en signaleren van armoede. Dit zorgt ervoor dat zwaardere problematiek en armoede van generatie op generatie wordt voorkomen. Hierbij wordt onder andere gefocust op het bespreekbaar maken van armoede, de ondersteuning bij life-events en het bekend maken van de ondersteuning en regelingen die er in Katwijk zijn.