Logo allesoverkatwijk.nl
<p>Hopelijk volgend jaar weer een Kindercorso. En wat voor een!</p>

Hopelijk volgend jaar weer een Kindercorso. En wat voor een!

Feestweek Rijnsburg 2021 zo dichtbij, maar toch ver weg

Vorige week kon u lezen dat de Oranjevereniging Rijnsburg hard aan het werk was om er dit jaar een fantastische Feestweek van te maken. Helaas zorgde de persconferentie van 9 juli dat alles weer in een groot vat vol van onzekerheden terecht kwam. Op maandag 12 juli heeft de OV een spoedvergadering gehad met het voltallige bestuur, waarin unaniem is besloten dat het doorlaten gaan van de Feestweek niet haalbaar is.

De vergunning die de gemeente Katwijk aan Oranje Vereniging Rijnsburg verstrekt is voor 6 dagen, een meerdaags evenement. De Rijksoverheid heeft besloten dat meerdaagse evenementen niet mogen. Andere maatregelen die afgekondigd zijn en die onze activiteiten belemmeren zijn:

  • Elke deelnemer of bezoeker moet een vaste zitplaats toegewezen krijgen;
  • Binnen mag je de ruimte maar voor 2/3 bezetten;
  • Live optredens en harde muziek mogen niet.

Natuurlijk hebben is er nog nagedacht of de OV activiteiten uit het programma zou kunnen halen en deze wel tot uitvoer brengen. Maar zij zijn van mening dat een Feestweek niet uit een paar losse onderdelen kan bestaan. Het is alles of niets.

Vanaf januari stonden alle neuzen binnen het bestuur dezelfde kant op, in 2021 zou er een Feestweek komen. Op het moment dat de datum 1 juli, voor het verstrekken van een vergunning voor evenementen, werd genoemd zijn ze hard aan het werk gegaan om de mogelijkheden van een Feestweek te onderzoeken. Met het programmaboekje van 2019 op tafel, zijn er per activiteit diverse scenario’s uitgewerkt, wat kan wel, hoe kan het wel, wat is ervoor nodig. Het omdenken was begonnen en het was goed gelukt. Ze kregen er nieuwe energie van. Het Burgemeester Koomansplein zou rondom in de bouwhekken komen en toegang was alleen mogelijk met een Coronatoegangsbewijs. Het omdenken en het uitwerken van meerdere scenario’s was nieuw voor het bestuur. Dit heeft veel van ze gevraagd, veel avonden overleg met de diverse commissies. Maar alles voor die geweldige en bijzondere Feestweek van 2021. Kortom, het was gelukt om een alternatief programma neer te zetten. Met de gemeente was veelvuldig contact over de te verstrekken vergunning. Het sein stond op lichtgroen.

Men zal begrijpen dat het besluit tot het niet doorlaten gaan van de Feestweek een harde klap is voor het voltallige bestuur van Oranje Vereniging Rijnsburg. Ze waren zo dichtbij, maar nu blijkt toch zo ver weg. Onze energie borrelt nog steeds en ze gaan zich vanaf dit moment richten op de Feestweek van 2022. Dit wordt een Feestweek die zijn weerga niet kent, zorg dat u de data alvast in uw agenda zet, van 8 tot en met 13 augustus 2022.