Logo allesoverkatwijk.nl
<p>De tijdelijke huisvesting van Salem DSV staat in Kleipetten Zuid. | Foto: CvdS</p>

De tijdelijke huisvesting van Salem DSV staat in Kleipetten Zuid. | Foto: CvdS

Herstart project De Kleipetten Zuid

Gemeente maakt haast met eigen grondontwikkeling

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk heeft op 6 juli jl. besloten een herstart te maken met het project De Kleipetten Zuid en de raad voor te stellen de grondexploitatie te openen. Dit betekent dat er berekeningen worden gemaakt van de te verwachten kosten, opbrengsten en risico’s voor de gemeente.

Wethouder Gerard Mostert: “Ik ben blij dat dit project herstart wordt. Het laatste deel van de wijk De Kleipetten wordt dan afgerond. Het uiteindelijke doel is dat we woningen gaan bouwen voor alle doelgroepen binnen onze gemeente. In de huidige overspannen woningmarkt is dat best een lastige opgave. Hoeveel en welke woningen er straks precies gebouwd gaan worden is afhankelijk van de uitwerking van het plan, waar we na het raadsbesluit mee aan de slag gaan”.

In november 2012 besloot de gemeenteraad bij vaststelling van de Woonvisie 2012-2017 om het project De Kleipetten Zuid voor een langere periode niet actief op te pakken, uit de exploitatie te nemen en te administreren onder ‘niet in exploitatie genomen gronden’. De oorzaak van het besluit was destijds de financiële crisis met een zeer moeilijke woningmarkt. Die werd beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals beperkte hypotheekverstrekking en wetgeving, zoals verandering van de hypotheekrente aftrek.

Veranderende woningmarkt

Vandaag de dag ziet de woningmarkt er heel anders uit. En daarom is in juni jl. een stedenbouwkundig scenario gemaakt, met inachtneming van de destijds geformuleerde ruimtelijke kwaliteitseisen, aangepast aan de Woonagenda 2020-2024, de doelgroepenverordening en de groennormen uit het (nieuwe) Groenbeleidsplan. Dit scenario is allereerst nodig om een realistische grondexploitatie voor te kunnen leggen aan de gemeenteraad.

Planning

In september wordt de herstart van het project De Kleipetten Zuid ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierna wordt het project formeel opgestart. Daarna zullen de benodigde onderzoeken die al in het verleden zijn gemaakt, moeten worden geactualiseerd. In overleg met onder andere samenwerkingspartner Bouwcombinatie ROEM, die bij levering van gronden aan de gemeente in 2006 een bouwclaim heeft verkregen, zal aan een definitief plan worden gewerkt.

De Kleipetten Zuid is het laatste en meest zuidelijke gedeelte van het woningbouwgebied De Kleipetten en ligt aan de westzijde aan de Oude Rijn. Aan de zuidzijde van het gebied bevindt zich het Waterbospark en aan de oostzijde ligt de woonwijk Frederiksoord.