Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: CDA

Katwijk gaat plannen maken om woningmarkt te reguleren

‘Een huis is zoveel meer dan een paar stenen,’ dat zei CDA-raadslid Barend Tensen tijdens de commissievergadering over de inventarisatie gebruik woonruimte; oftewel hoe gaat Katwijk regelen dat iedereen betaalbaar kan wonen, zonder toerisme en beleggers volledig de deur te wijzen. De wethouder kan met de input van de commissie aan de gang om plannen te maken.

Starters en huishoudens met een laag- of middeninkomen hebben steeds meer moeite om een woonruimte te vinden. Er wordt onvoldoende gebouwd, woningen worden omgevormd als Bed & Breakfast, AirBNB of opgekocht door beleggers. ‘Het is niet gewenst wanneer de toevoeging van betaalbare nieuwbouw woningen vervolgens teniet wordt gedaan doordat bestaande woningen aan de voorraad worden onttrokken of op een andere, oneigenlijke manier gebruikt worden,’ zo schrijft het college.

‘Maak haast met het opstellen van een huisvestingsverordening, zodat die in januari 2022 in werking kan treden,’ sprak GemeenteBelangen. DURF: ‘Wij vragen hier al sinds 2018 om. We moeten voorkomen dat alles wordt opgekocht.’ CDA: ‘Een huis is zoveel meer dan een paar stenen, ik stel een registratieplicht en een maximaal aantal dagen voor toeristische verhuur voor.’ KiesKatwijk: ‘Ga dit nou maar gewoon doen. Dit had 20 jaar geleden al gemoeten.’ De commissie beaamd dat er inderdaad wat gedaan moet worden.

In de vergadering ontstond een debat tussen de VVD aan de ene kant, en DURF en het CDA aan de andere kant. De VVD ziet er niets in dat de gemeente toeristische verhuur zou gaan reguleren. Sonny Spek van DURF: ‘Ik begrijp nu dat er elf jaar niks gebeurt is onder de VVD. Ik stel een simpele vraag; vind u dat er maatregelen genomen moet worden om excessen tegen te gaan?’ Stegmann VVD: ‘Ik kan mij voorstellen dat mensen overlast ondervinden van bijvoorbeeld een AirBNB. Daar kunnen we als gemeente wat aan doen; we pakken dan de overlast aan. Maar we gaan niet het verhuren van woningen verbieden.’