Logo allesoverkatwijk.nl
Foto

Raad: minder geluidshinder vliegtuigen

Zo ontevreden als KiesKatwijk en VVD Katwijk zijn over de Regionale Omgevingsagenda, zo ingenomen zijn die twee partijen met de Regionale Strategie Mobiliteit. GemeenteBelangen kan in ieder geval tevreden zijn, dat hun amendement ‘Inzet voor de vermindering van de geluidshinder en bedreiging van de leefbaarheid door vliegverkeer naar en van Schiphol’ breed gesteund wordt, inclusief het college van burgemeester en wethouders.

Door Sandra Kornet-van Duijvenboden

De gemeenteraad gaf vorige week donderdag haar oordeel over de twee regionale agendapunten.

De Regionale Omgevingsagenda bevat ‘verschillende opgaven, kansen, bedreigingen en doelen in de thema’s wonen, werken, bereikbaarheid, landschap en natuur, water en klimaat’ om te bepalen hoe de regio Holland Rijnland er in de toekomst uit ziet. Jaap Haasnoot van KiesKatwijk (KK) heeft er geen goed woord voor over. ‘Regionale hotemetoten die de dienst uit gaan maken. En inspraak is een fopspeen’. Haasnoot maakt vooral bezwaar tegen de regio als vierde bestuurslaag, omdat dat bestuur niet door de inwoners is gekozen.

‘Het is een stuk van slechte kwaliteit. Er is geen juridische afdwingbaarheid en de wensen en bedenkingen zijn dermate vaag dat we er niets aan hebben. Uit protest gaan we tegen stemmen’, zegt Toon Stegmann van de VVD.

Participatie
De andere partijen denken er anders over. ‘Je zou gek zijn om het in je eentje te doen. We moeten regionaal de handen ineen slaan’, vindt Barend Tensen van het CDA. ‘Door in de regio samen te werken, sta je sterker. En de uitwerking gaan we zelf doen’, voegt Ton de Vries (ChristenUnie) er aan toe.

Waar de partijen elkaar wel vinden, is de participatie. Of beter gezegd, het gebrek aan participatie. Op aandringen van de raad doet wethouder Gerard Mostert de toezegging om bij Holland Rijnland ‘aan te geven dat participatie bij het uitvoeringsprogramma gewenst is’.

Vliegverkeer
Geert Diemer van GemeenteBelangen dient, samen met D66, Hart Voor Katwijk en SGP, een amendement in om aandacht te geven aan ‘aan de negatieve invloed op de leefbaarheid door de ontwikkeling van het vliegverkeer naar en van Schiphol’. Met het amendement wordt de regio opgedragen zich in te zetten voor vermindering van de geluidshinder door vliegverkeer.

‘Dat is een goed punt. Dat willen we wel overnemen’, reageert de wethouder.

Mobiliteit
Over de Regionale Strategie Mobiliteit zijn KK en VVD wel zeer te spreken. Haasnoot: ‘Dit is een geweldig goed verhaal. De Katwijkse belangen zijn geborgd.’ Stegmann: ‘Ook wij kunnen ons goed vinden in dit document.’

De partijen zijn met name tevreden over het benoemen van de zuidelijke randweg. Voorheen heette die verbinding tussen de N206 en A44 boven Rijnsburg de Pioniersbaan.

DURF doet een poging om hun ‘diepgekoesterd verlangen’ voor een nachtbus in die visie te krijgen, maar daar zien andere partijen veel in. Zeker niet nadat wethouder Rien Nagtegaal aangeeft, dat vervoerder Arriva zegt: zelf betalen. ‘Dat is iets van 50.000 euro’, aldus Nagtegaal.

Het CDA stipt nog de situatie bij de Molentuinweg in Katwijk aan den Rijn aan. ‘Dat is een bottleneck. Een ongelijkvloerse kruising kan problemen voorkomen’, denkt Kimberley van der Nagel.

De wethouder antwoordt, dat dat onderwerp binnenkort in de gemeenteraad komt, naar aanleiding van het bestemmingsplan Valkenhorst. ‘De oplossingen voor de mobiliteit daar zijn het realiseren van een fietstunnel bij de N441, een vrijliggende busbaan en het verbeteren van de verkeerslichtinstallaties bij de Molentuinweg.’

De gemeenteraad neemt vanavond een definitief besluit over de Regionale Omgevingsagende en Strategie Mobiliteit. ‘Ook vanwege mobiliteit en stikstof.