Logo allesoverkatwijk.nl
<p>Overzicht van hoe de warmtetransitie via WarmtelinQ werkt. | Illustratie: warmtelinQ</p>

Overzicht van hoe de warmtetransitie via WarmtelinQ werkt. | Illustratie: warmtelinQ

(Foto: Illustratie: warmtelinQ)

Wethouder kan met regio samenwerken voor warmteleiding

De gemeente Katwijk gaat met de Leidse regio samenwerken om te komen tot een warmteleiding via Rotterdam; WarmtelinQ+. Drie amendementen en een motie werden in stemming gebracht. Vooral DURF, Hart voor Katwijk en KiesKatwijk zijn tegenstanders van dit voorstel. Volgens hen is het plan niet goed financieel onderbouwd en geeft Katwijk hiermee regie weg.

SGP, CU, CDA, GB, D66, PvdA en de VVD kwamen met een amendement op de proppen. In het originele voorstel werd wat geld weggehaald bij het project Hoornes Aardgasvrij. Dat geld blijft daar nu, een deel van het geld voor de projectorganisatie moet nu maar van het Rijk komen.

Verder stond in het originele voorstel ‘publieke waarden van tegenmacht als transparantie en medezeggenschap’ niet benoemd. Dat moet worden toegevoegd.

Sonny Spek van DURF: ‘We zijn tegen dit voorstel. Per toeval ben ik er vandaag achter gekomen dat er een rapport is, ‘kansen voor een regionaal warmtesysteem in de Leidse regio’. Waarom hebben wij dat niet gekregen? We zijn niet volledig geïnformeerd.’

Jaap Haasnoot van KiesKatwijk wilde duidelijk maken dat de gemeenteraad opnieuw haar mandaat weggeeft, maar werd in de kiem gesmoord door de burgemeester. ‘U wil een nieuw debat starten, ik vroeg u alleen om een stemverklaring.’

Het voorstel werd aangenomen met 25 stemmen. 7 leden stemde tegen.