Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: pr

Rijn Park Vrienden wil geen overleg met eigenaar Kwakelwei

Stichting Vrienden van het Rijn Park heeft geen behoefte aan een gesprek met Van Rhijn Projectontwikkeling (VRP). Dat laat het weten in een brief aan die eigenaar van de Kwakelwei in Katwijk aan den Rijn. VRP heeft bij de gemeente een principeverzoek ingediend om 30 woningen te bouwen met daarnaast een stadspark. Vrienden van het Rijn Park wil dat de Kwakelwei onbebouwd blijft en pleit ook voor een stadspark.

Van Rhijn heeft de Vrienden uitgenodigd voor een gesprek, maar die vinden het ‘niet gepast om vooruitlopend op de reactie van de gemeente op uw uitnodiging in te gaan. Graag willen wij eerst het college van B en W en de gemeenteraad de gelegenheid geven om het Rijn Park Plan te bestuderen en een pad uit te stippelen waarlangs de ontwikkeling van de Kwakelwei tot uitvoering kan komen’.

De Vrienden vinden het ook ongepast dat Van Rhijn de naam Rijnpark gebruikt in zijn projectplan. Van Rhijn noemt het voorgesteld stadspark ook Rijnpark. De Vrienden van het Rijn Park vinden dat ‘verwarrend voor degenen die uw boodschap ontvangen. Wij verzoeken u om zelf een van ons plan onderscheidende naam voor uw project te kiezen, zodat het duidelijker wordt dat het een door u zelfstandig en vanuit uw optiek inwikkelde visie is waarvan wij niet de drager zijn’.

In een brief aan het college van burgemeester en wethouders heeft Van Rhijn inmiddels laten weten het voorgesteld stadspark in zijn projectplan om te dopen tot ‘Het Kwakelpark’.

30 woningen met daarnaast een stadspark
De Vrienden zien overigens wel toekomst voor de kas die op de Kwakelwei staat. Die kan ‘een waardevol element zijn voor de indoor groenbeleving en educatie’. Maar, voegen ze er aan toe: ‘deze kas is geen essentieel onderdeel van het ontwerp Rijn Park Plan.’ Een eventueel nieuwe functie van deze kas is afhankelijk van een haalbaarheidsbeoordeling, reageren de Vrienden. ‘Dus als het beoogde concept niet haalbaar is, dan wordt de kas gesloopt en de vrijkomende ruimte ingevuld in de stijl van het groenontwerp van het Rijn Park Plan, met behoud van de historische waterlopen’.