Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: Rokki Fotografie

Nog tot 30 april in te vullen; Enquête over afvalinzameling

Wilt u een extra afvalcontainer voor plastic, metaal en drinkpakken (pmd) of een extra afvalcontainer voor papier? Die keuze kunt u nog tot 30 april aangeven bij de gemeente Katwijk via www.katwijk.nl/afvalvragen

Om de kosten voor afvalverwerking beheersbaar te houden, moet het afval beter gesorteerd worden. De gemeente voert daarom in 2023 diftar in. Diftar betekent: gedifferentieerde tarieven. Dat wil zeggen, dat huishoudens per jaar een vast standaardbedrag betalen voor afval en een bedrag dat kan verschillen, afhankelijk van hoe vaak de grijze restafvalcontainer aan de straat wordt gezet of wegbrengt naar de ondergrondse container.

Wie goed sorteert, heeft minder afval in de restafvalcontainer waardoor die minder vaak geleegd hoeft te worden. Zo betalen de mensen die goed sorteren minder dan mensen die minder goed sorteren. Om inwoners te helpen met sorteren, krijgt ieder huishouden (laagbouw) verplicht een extra container aan huis: papier of een pmd-container.

Die keuze wordt per dorp of wijk gemaakt. Die extra container wordt waarschijnlijk halverwege 2022 afgeleverd.

Situatie per wijk
De situaties zijn per wijk al verschillend en dat blijft zo. In Rijnsburg, ’t Duyfrak en andere nieuwbouwwijken wordt restafval en gft via ondergronds containers ingezameld. Deze inwoners krijgen verplicht 1 container aan huis; pmd of papier. Daarnaast mogen zij kiezen om ook een gft-container aan huis te nemen. De huishoudens die nu al een restafval- en gft-container hebben, krijgen er ook verplicht een extra container bij voor papier of pmd.

Alle huishoudens met een hoogbouwwoning gaan hun afval via ondergrondse containers inzamelen. Voor een groot deel is dat al zo. Sommige gebouwen hadden nog inpandige containers. Die worden dus allemaal vervangen.