Afbeelding

Vijfduizend woningen voor 2030 van het gas af

Algemeen

De gemeente Katwijk heeft zeven wijken aangewezen die de komende jaren als eerste van het gas af zouden kunnen. Voor 2030 moeten vijfduizend woningen in de gemeente van het gas zijn afgesloten en verwarmd worden met duurzame alternatieven. Dat staat in de warmtevisie van de gemeente Katwijk.

Door: Marc Wonnink.

Wethouder Jacco Knape is verantwoordelijk voor de komende energietransitie. ‘We moeten op een andere manier omgaan met warmtebronnen. Voor mij is een belangrijke motivatie de CO2-uitstoot te verminderen en de aarde te bewaren voor de toekomstige generatie.’

Concreet heeft Nederland afgesproken om tot 2030 1,5 miljoen huizen te verduurzamen. Dat is niet alleen nationaal, maar ook internationaal afgesproken. In Katwijk vertaalt zich dat naar vijfduizend woningen.

1 tot 1,2 miljard euro
De kosten voor de hele warmtetransitie zijn alleen globaal in te schatten en bedragen
voor de totale gemeente Katwijk ongeveer 1-1,2 miljard euro. Dit zijn alle investeringen die tot 2050 door inwoners, bedrijven en energie- en netwerkbedrijven moeten worden gemaakt.

Concreter heeft de gemeente Katwijk miljoenen nodig van het Rijk om überhaupt te beginnen aan het verduurzamen van wijken. Voor de gemeente Katwijk zou dit betekenen een uitkering van ruim 1 miljoen in 2022 oplopend tot ruim 1,5 miljoen in 2024 voor alleen de warmtetransitie.

De wethouder verzekert dat het voor iedereen betaalbaar moet zijn. ‘Als de miljoenen niet komen, gaan we het niet doen.’ In het document staat: ‘De lokale warmtetransitie is betaalbaar, duurzaam, betrouwbaar en toekomstbestendig’ En verder: ‘Een groot deel van de bewoners heeft niet het geld op de plank liggen om grote investeringen te doen in hun woning. Er moet worden nagedacht hoe de transitie betaalbaar kan worden gemaakt voor iedereen. Dit vraagt om besluitvorming en ondersteuning op nationaal niveau.’ Op dat nationaal niveau moeten miljarden loskomen om gemeenten te ondersteunen de plannen uit te voeren. Overigens is ook dat natuurlijk belastinggeld. ‘We moeten er eerlijk over zijn, het kan niet gratis’, zegt Knape.

Zeven wijken
De gemeente heeft zeven wijken aangewezen waar het op dit moment het meest kansrijk is om van het aardgas af te gaan. Op de warmtevisie kan nu iedereen commentaar geven, voordat de gemeenteraad in het najaar over het document beslist. Daarna wordt de buurt intensief betrokken bij de weg naar een gasvrije toekomst. Overigens kan nu nog niemand gedwongen worden de gaskraan dicht te laten draaien, dat is per wet niet geregeld. ‘Er is ook nog nader onderzoek nodig, dat gaan we samen doen met bewoners, woningcorporaties, Liander etc. We gaan ook kijken naar welke initiatieven er al zijn en wat het draagvlak is. Pas als we verder zijn, gaan we definitief beslissen.’

All-electric
Wanneer een woning minimaal energielabel B heeft is het volgens de gemeente zeer gunstig om over te stappen op een all-electric warmtepomp. Maar, als de gehele gebouwde omgeving overschakelt op een all-electric warmtepomp, leidt dat tot bijna een verdubbeling van de elektriciteitsvraag ten opzichte van nu. Daarom is het beter om zoveel mogelijk in te zetten op warmtenetten en all-electric vooral toe te passen als een collectief warmtenet geen reële mogelijkheid is.

Dat is het geval in:
- Rijnsoever-Noord;
- ’t Duyfrak;
- Zuid-West, Zeehospitium;
- De Horn.

Collectief warmtenet
Met een collectief warmtenet krijgen huizen een aansluiting op een warmtenet. Duurzame warmtebronnen (water of ondergrondse warmte bijvoorbeeld), verwarmen dan water voor verwarming en douche. Katwijk heeft volgens de gemeente veel potentiele warmtebronnen. Ook aardwarmte en hogetemperatuur restwarmte uit de Rotterdamse haven kunnen flink bijdragen aan de huidige warmtevraag van de gemeente Katwijk.

Kansrijke buurten voor mogelijk een warmtenet:
- Hoornes-Oost en Hoornes-West: Warmtenet op basis van aquathermie;
- Rijnsoever West, Midden en Oost: Middentemperatuur warmtenet op basis van
aardwarmte;
- Zuid-Oosten van gemeente Katwijk: nader te bepalen buurten voor gebruik van
restwarmte uit Rotterdam (hogetemperatuur warmtenet).

Uit de krant

Uit de krant