Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: RD

Strandexploitanten willen meer vrijheid

‘Extreme overregulering’. Zo omschrijft de Vereniging van Strandexploitanten Katwijk het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening Kustwerk Katwijk’. In dat bestemmingsplan wordt de strandexploitanten van alles en nog wat voorgeschreven, zoals de minimale maat van hun strandpaviljoens tot aan de maatvoering van de strandhokjes. Die nauwgezette regelgeving belemmert de strandexploitanten in hun ondernemerschap.

De vereniging was ruim een jaar geleden al in gesprek met de gemeentelijke beleidsmedewerkers over de aanpassing van het bestemmingsplan. Dat liep uiteindelijk uit op een flinke teleurstelling. De vereniging had zo’n veertig op- en aanmerkingen op dat plan, maar de reactie daarop bleek niet meer dan dat ‘wat kleine puntjes konden worden aangepast en wat kleine feitelijke onjuistheden werden rechtgezet’.

Zienswijze
Het ontwerpbestemmingsplan lag van begin maart tot medio april ter inzage. Reden voor de gezamenlijke strandexploitanten om te reageren in een uitgebreide zienswijze. Daarin spreken ze nadrukkelijk hun ongenoegen uit over de gang van zaken in het afgelopen jaar en de starre houding van de gemeente.

‘Als strandexploitanten vinden we het vreemd dat we de meest uiteenlopende regels en regeltjes krijgen opgelegd, terwijl elke vreemde strandbezoeker binnen de grenzen van het toelaatbare kan doen en laten wat hij / zij wil binnen de kaders van het door ons gehuurde strandvak. Dat kunnen we dan ook niet rijmen met elkaar.’

Dat de gemeente bijvoorbeeld de minimale grootte van het strandpaviljoen bepaalt, is een van de regels die de strandondernemers verbaast. De paviljoens moeten volgens het ontwerpbestemmingsplan een minimum bebouwd oppervlak hebben van 275 m2. Dat was vroeger altijd 35 m2. Zelfs de minimale lengte van het paviljoen staat benoemd in het plan: 18,5 meter. ‘Er zijn paviljoenhouders die liever wat kleiner willen, zeker met deze barre coronatijden.’ Zelf pleiten de exploitanten voor een minimale maat van 125 vierkante meter.

Zandterrassen
Corona is ook reden voor de strandondernemers om de gemeente te vragen om zogenoemde ‘zandterrassen’ toe te staan bij de paviljoens. De exploitanten willen buiten het ‘vaste’ terras op het zand bij het paviljoen ook graag de mogelijkheid om tafels en stoelen ‘met bediening’ neer te zetten. Dat verzoek werd door de gemeente afgewezen. Onbegrijpelijk vinden de exploitanten, die in die zandterrassen ‘een perfecte oplossing’ zien om aan de coronamaatregelen te voldoen. ‘Juist met de nog steeds dreigende voortzetting van coronamaatregelen is er toch meer behoefte aan voldoende, veilige en controleerbare terrasruimte. Met de gevraagde extra 500 m2 zandterras kan dat soepeler verlopen.‘

De strandhokjes (cabines) staan al veel langer ter discussie. De gemeente vindt die beeldbepalend voor het strand van Katwijk, maar een aantal strandexploitanten zou daar best vanaf willen. ‘Er is veel meer behoefte aan de verplaatsbare kleinere windschermen die men kan huren en makkelijk mee kan nemen naar bijvoorbeeld de waterkant.’ Maar de gemeente wil daar niet aan en heeft zelfs een minimum bepaald voor het aantal strandhokjes per paviljoen.

De strandexploitanten vinden dat de gemeente veel te rigide vasthoudt aan die aantallen. Bovendien is er veel minder vraag naar die strandhokjes. ‘Waarom mogen wij als ondernemers zelf niet bepalen hoeveel we er in de verhuur plaatsen? Dit tast in onze ogen het vrije ondernemerschap aan.’