Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Gemeente wil minstens 3 miljoen voor locatie Riche

Gemeente Katwijk wil minimaal 3 miljoen euro hebben voor de grond van voormalige hotel Riche op de hoek Boulevard-Voorstraat. Dat staat in de Nota van Inlichtingen bij de openbare aanbesteding voor verkoop van die kavel aan de Boulevard. Dat is zes ton minder dan wat de gemeente daar in 2012 voor betaalde. Deze week kunnen belangstellenden nog een bod uitbrengen.

Begin maart werd de grond in de verkoop gezet ‘met de bedoeling om er een mooi gebouw terug te laten keren dat past bij de omgeving en bijdraagt aan verbetering van de kwaliteit in dit gebied’.

De gemeente wil nog niet bekend maken hoeveel belangstellenden hebben gereageerd. ‘Zolang de inschrijving loopt, mogen wij daar geen uitspraken over doen. Als de inschrijving gesloten is, hebben we als gemeente twee weken de tijd om een keuze te maken en kunnen we dit kenbaar maken’, laat een woordvoeder van de gemeente weten.

De gemeente besloot al eerder om niet zelf (her)ontwikkelen van gebieden ter hand te nemen. Daarom is er voor deze locatie gekozen de grond via een openbare procedure te verkopen. ‘De gemeenteraad heeft eerder al bepaald dat op deze plek een kwalitatief hoogwaardig pand moet komen. Een mooi, nieuw pand dat ook moet passen bij de huidige bebouwing aan de Boulevard’, aldus wethouder Adger van Helden. ‘Als gemeente stellen we de randvoorwaarden, maar het is aan de markt om daar mooie plannen voor te maken.’

Meer in De Katwijksche Post van afgelopen donderdag.