Logo allesoverkatwijk.nl
Foto:

Monstername Beaumix Tjalmaweg gestart

Woensdag 7 april is gestart met de monstername voor het onderzoek naar de toepassing van Beaumix. Dit gebeurt met een speciale holle boor die in de bodem wordt gebracht. De boringen gaan volgens een vastgesteld protocol bij monstername van grond- en bouwstoffen. De locaties waar geboord wordt, zijn door middel van de proefboringen van eind maart bepaald.

Het verzamelde materiaal uit de monsternamen wordt in het laboratorium onderzocht. Dit gebeurt door middel van een uitloogtest. Deze test moet duidelijkheid geven over de hoeveelheid metalen die de Beaumix de grond in zou kunnen spoelen. Dit proces van uitloging duurt normaal gesproken meerdere jaren, maar in de test wordt dit proces versneld. De resultaten geven dus een indicatie of de Beaumix op langere termijn risico’s voor het milieu met zich kan meebrengen. De resultaten van dit onderzoek worden in juni verwacht.