Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: RD

Geen uitbreiding betaald parkeren

Er komt geen uitbreiding van betaald parkeren in Katwijk aan Zee. Uitkomsten van een onderzoek geven geen aanleiding tot invoeren van ‘parkeerregulering.’ Het draagvlak onder de inwoners is te klein.

Het gaat om de straten op de grens van de centrumzone en de ringzone, de omgeving van de Parklaan/ Laan van Nieuw Zuid (inclusief het parkeerterrein van Quick Boys) en de omgeving van de Jan van der Vegtstraat/ Karel Doormanlaan (westzijde).

De gemeente heeft in het najaar van 2020 parkeertellingen gehouden en eind 2020 een draagvlakonderzoek gedaan onder bewoners en belanghebbenden met gebruikmaking van enquêtes.

Een deel van de bewoners geeft aan dat de aanpassing van de zonegrens problemen oplevert, zoals een nog hogere parkeerdruk in de zijstraten in de ringzone. Deze bewoners hebben geen alternatief. Ook ziet de gemeente in de ontvangen reacties dat niet iedereen op de hoogte is van de huidige regeling. De gemeente informeert daarom de bewoners van de grens- en zijstraten binnenkort over het van kracht blijven van de huidige regeling en wat dit voor hen betekent.

Nu er op dit moment onvoldoende respons/draagvlak is voor betaald parkeren, kijkt de gemeente de parkeersituatie de komende tijd aan. Als er aanleiding is, zoals klachten over parkeeroverlast of plannen voor nieuwe woningen, gaat de gemeente in lijn met de Nota parkeerbeleid en in overleg met de buurt opnieuw onderzoeken of betaald parkeren mogelijk is.