Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: Marc Wonnink

Eindelijk gedegen onderzoek in ‘lelijk dossier’ N206

‘Ik heb wel eens tegen de gedeputeerde van de provincie gezegd: ‘’Er ligt daar juridisch toegestane rotzooi’’’, wethouder Rien Nagtegaal windt er geen doekjes om. Ja, langs de N206 ligt waarschijnlijk rotzooi, en dat mag waarschijnlijk. De commissie van de gemeenteraad was donderdagavond bijeen om te praten over het dossier N206. Daar is door aannemer Boskalis Beamix gebruikt. Bouwmaterieel gemaakt van verbrand afval. Gevolg: batterijen, vorken, plastic etc. gebruikt als ophoogmateriaal bij de werkzaamheden langs de N206 bij Valkenburg. De omgevingsdienst, gemeente en provincie gaan een onderzoek doen. In juni worden conclusies van het onderzoek verwacht.

Door: Marc Wonnink.

Eén ding staat boven water. Het is een lelijk dossier geworden, zoals Barend Tensen (CDA) liet weten. ‘Te idioot voor woorden’, vulde Matthijs van Tuijl van de PvdA aan. De gemeente is volgens de wethouder aan handen en voeten gevonden. ‘Ik heb meermaals gevraagd, is er direct gevaar voor de volksgezondheid? Nee, er is geen direct gevaar voor de volksgezondheid. Er is geen direct gevaar voor milieuschade. Dat heeft ons handelen de afgelopen tijd bepaald. We moeten een bepaalde zorgvuldigheid behouden. Als we te snel ingrijpen hebben we binnen de kortste keren een rechtszaak, een schadevergoeding moeten we niet willen.’

Motie van treurnis
De coalitiepartijen CDA, ChristenUnie, SGP en GemeenteBelangen hielden zich afgelopen donderdag enigszins afzijdig tijdens het debat over het bodemas langs de N206. Vooral oppositiepartijen Hart voor Katwijk, Fractie Smits en de Partij van de Arbeid waren fel in het debat. Ze vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente veel te laat ingrijpt. ‘De wethouder had eerder actie moeten ondernemen. Dit is een aantoonbaar milieudelict,’ zei Nelly Smits van Fractie Smits. ‘Er wordt geknoeid met het milieu,’ zei Anita van Ginkel van Hart voor Katwijk. De partij dient ook een motie van treurnis in tijdens de volgende gemeenteraadsvergadering. ‘Wij vinden de manier van handelen bij de wethouder diep treurig.’

De coalitiepartijen hebben in de eerste termijn wel laten weten dat ze niet blij zijn met de situatie, maar in het debat met de wethouder waren ze minder zichtbaar. ‘Lelijk dossier,’ zei Barend Tensen van het CDA. ‘Wat we nodig hebben is een wethouder die het vuur uit de sloffen loopt en een college dat haar mannetje staat richting de provincie en Boskalis. Ik druk op het hart, dat de communicatie richting inwoners op orde is. Daar heeft het aan ontbroken.’

De ChristenUnie heeft overleg met de provinciale en landelijke fractie. ‘Het is ontoelaatbaar als grondstoffen gebruikt worden die niet mogen. De ChristenUnie wil de schop in de grond, duidelijk onderzoek. Dat onderzoek is nu aan de gang.’ Rene Slootweg van GemeenteBelangen: ‘Er zijn veel zorgen. Het overleg had korter gemoeten, maar we weten ook dat het onderzoek tijd in beslag neemt.’

Oppositiepartij DURF nam het op voor de wethouder. ‘Onze gemeente heeft te maken met de provincie en Boskalis en met wet- en regelgeving. In ons land staat milieukunde op een hoog niveau. We moeten er nu op toezien dat er goed wordt gedaan. Het liefst hebben we een tussenrapportage. Dan hebben we snel duidelijkheid.’ De wethouder gaat uitzoeken of dat kan.

Insprekers
Enkele insprekers zijn kritisch op het handelen van de gemeente, maar zijn blij dat er wat lijkt te gebeuren. ‘Maar de grote vraag is, waarom is de opdracht niet direct in september naar de Omgevingsdienst gegaan? Toen bleek al sprake van verhoogde waardes. We zijn inmiddels zes maanden verder.’ Huisarts Molenberg riep om een gemeentelijke enquête.

De gemeente is volgens de wethouder al een tijd bezig met onderzoeken en consultaties. Zo is er onder meer gesproken met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en zelfs de politie. ‘In december zijn we tot de conclusie gekomen dat we als gemeente niet de expertise hebben. Dus is die vraag bij de Omgevingsdienst beland.’ Die gaat nu onderzoeken of de aannemer ‘zich gehouden heeft aan de in de wet beschreven zorgplicht.’

Katwijk Smart Village (KVS) - een groep bezorgde burgers waar zonder de inzet van hen dit dossier niet zoveel aandacht zou hebben gekregen - wordt meegenomen in het onderzoek. ‘Vandaag zijn er boringen gedaan om te kijken waar we monsters gaan nemen. Dat doen we samen met KSV. Die hebben onder meer plekken aangewezen waar we gaan borgen.’