Logo allesoverkatwijk.nl
<p>Impressie nieuwbouw Museum Het Spinozahuis. | Foto: architectenburo Marcel van Dijk. </p>

Impressie nieuwbouw Museum Het Spinozahuis. | Foto: architectenburo Marcel van Dijk.

(Foto: M van Dijk)

Uitbreiding voor Spinozahuis

“Toen ik u onlangs in uw afzondering te Rijnsburg bezocht…” begint de Londense Henry Oldenburg in 1661 in zijn brief aan zijn vriend Spinoza. Afgezonderd is Spinoza’s huis al lang niet meer. Museum Het Spinozahuis, staat gezellig middenin het bloemendorp Rijnsburg.

Door een toenemende belangstelling voor Nederlands grootse filosoof, ontvangt het steeds meer bezoekers. Het Museum wil daarom vernieuwen en werft donaties om een groot herinrichtingsproject te kunnen realiseren.

Verlichting
Spinoza zou verbaasd zijn als hij vandaag het huisje kon zien, waar hij 360 jaar geleden zijn intrek nam.

Het monument staat nog fier overeind middenin een moderne woonwijk in Rijnsburg. In dit toen bij Collegianten geliefde dorpje, werkte hij voor het eerst zijn ideeën uit. Ideeën die insloegen als een bom.

Spinoza’s boeken werden verboden, maar zijn gedachtegoed schoot wortel en vormde het startschot van de ‘Verlichting’. De Verlichting ontstond dus hier, in een eenvoudig huisje in een dorpje onder de rook van Leiden en dus niet in een of ander stedelijk paleis.

Vernieuwingsplan
Enthousiaste vrijwilligers van het Museum ontwikkelden i.s.m. een architect en een professioneel ontwerpbureau, een voorlopig vernieuwingsplan dat recht moet doen aan de wereldberoemde filosoof.

Bezoekers worden geïnspireerd anders te kijken naar eigen leven en samenleving

Het omvat een apart nieuw entree voor de ontvangst van bezoekers en schoolgroepen, met een kleine museumshop/koffiehoekje, een nieuw aangelegde binnentuin en een aantrekkelijke nieuwe tentoonstelling over leven en gedachtegoed van Spinoza, en over zijn betekenis nu. De expositie heeft hedendaagse multimediale en interactieve onderdelen, maar behoudt en versterkt waar mogelijk, daarnaast de historische kwaliteit en authentieke sfeer.

Duizenden, onder wie Albert Einstein, brachten al een bezoek aan Museum Het Spinozahuis. En terecht! Belangrijke verworvenheden van onze moderne westerse maatschappij zoals het redelijk denken, de vrijheid van meningsuiting en de democratische rechtsstaat, wortelen hier in Rijnsburg. Vandaag de dag worden deze democratische pijlers bedreigd. Met het verhaal van Spinoza wil het Museum de bezoeker inspireren om anders te gaan kijken naar het eigen leven en naar de samenleving. Het wordt een aantrekkelijker en laagdrempeliger Museum voor iedereen die geïnteresseerd is in Spinoza. Zie: https://www.spinozahuis.nl/museum-het-spinozahuis-vernieuwt

Donaties welkom
Museum Het Spinozahuis hoopt dat ook lokale bedrijven, organisaties en dorpsgenoten, die het Museum een warm hart toedragen het project financieel willen ondersteunen. Zowel grote als kleine donaties zijn heel welkom. Iedereen kan bijdragen om dit bijzondere pareltje uit het verleden voor huidige en toekomstige generaties aantrekkelijk en toegankelijk te houden.

Benedictus Spinoza (1632-1677) maakt deel uit van de Canon van Nederland. Deze Canon bevat culturele en historische onderwerpen die we als samenleving belangrijk vinden om aan nieuwe generaties en nieuwe inwoners mee te geven. Topstuk van het Spinozahuis is de gereconstrueerde bibliotheek van Spinoza, bestaande uit zo’n 160 boeken. In 2020 kende de Museumvereniging het Spinozahuis het predicaat geregistreerd Museum toe.


Vanwege corona is Museum het Spinozahuis op dit moment gesloten voor het publiek. Zodra het museum weer open mag bent u van harte welkom van dinsdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 u. De toegangsprijs voor bezoekers van 16 jaar en ouder bedraagt € 5,00 (gratis voor museumkaarthouders, en leden Vereniging Het Spinozahuis).

Reserveren voor een tijdslot (ook voor museumkaarthouders) via www.spinozahuis.nl. Raadpleeg de website voor wijzigingen in openingstijden.