Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: PR

Welke aansprakelijkheidsverzekering is geschikt voor je bedrijf ?

Tegenwoordig zijn er veel ondernemers in ons land te vinden, ook in Katwijk is dit natuurlijk geval. Deze bedrijfseigenaren willen uiteraard succesvol worden, wat begint met goed voorbereid aan de slag te gaan. Een belangrijk aspect hiervan is het inschatten van risico’s. In sommige gevallen zijn de financiële gevolgen van bepaalde risico’s namelijk te fors om volledig zelf aan te kunnen. Het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering zal je dan ook rust en zekerheid geven. Als ondernemer kun je zo’n polis afsluiten, wat voor een zelfstandig ondernemer ook mogelijk is met een aansprakelijkheidsverzekering ZZP. Van dit type polis zijn er een paar versies op de markt beschikbaar, te weten de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Daarover kun je meer lezen in dit artikel. 

Waar ben je überhaupt aansprakelijk voor? 

De verwachtingen van de dekking van een aansprakelijkheidsverzekering liggen soms nogal ver weg van de realiteit. Zo is het goed om te weten dat een particuliere aansprakelijkheidsverzekering geen schade zal vergoeden die je vanuit je onderneming toebrengt aan anderen, wat sommige ondernemers juist wel denken. Als ondernemer moet je juist een specifieke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten als je je voor zulke schade wil verzekeren. Zoals net al genoemd is, zijn de belangrijkste aansprakelijkheidsverzekeringen de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Natuurlijk is het van belang om het verschil te weten tussen deze twee soorten. Gelukkig kan dat eenvoudig uitgelegd worden. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is namelijk van belang voor alle ondernemers. Dit type polis gaat namelijk over de schade die jij, je werknemers, bedrijf, producten en/of diensten veroorzaken bij anderen. Dit kan personen- en/of zaakschade zijn. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is juist een dekking voor financiële schade anders dan personen- en/of zaakschade. Dit is voor de groep vrije beroepsbeoefenaars cruciaal, waarbij je kunt denken aan advocaten, accountants en financieel adviseurs. 

Wat is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering precies?

Voor de meeste bedrijven is het risico dat het meest voor de hand ligt de schade aan spullen van anderen. Ben je een timmerman met een eigen bedrijf? De kans op fysieke schade is dan groter dan wanneer je bijvoorbeeld in een kantoor werkt, toch kunnen de gevolgen beide keren hevig zijn. Je kunt onder andere denken aan het omstoten van iets in het kantoor van de klant. Het laten vallen van een boormachine op een dure vloer is ook een duur grapje. Alsnog zullen deze kosten enigszins meevallen, het zal normaal gesproken dan ook niet het einde van je bedrijf zijn. Toch is dit niet altijd het geval, bijvoorbeeld als die vallende boormachine letselschade veroorzaakt. Dit is natuurlijk schade aan een ander persoon. De kosten zullen dan snel oplopen. Als je aansprakelijk gesteld wordt voor letselschade dan kan dit zelfs zo’n grote klap zijn dat je het niet meer te boven komt. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zal gelukkig uitkomst bieden tegen dit risico.

Wat is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering precies?

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven zijn er bepaalde zaken die niet gedekt kunnen worden, zoals een onvolledig advies of een foutieve berekening. Helaas vallen dergelijke beroepsfouten ook niet volledig uit te sluiten als ondernemer. Wel kan het voor flinke financiële schade zorgen bij een derde. Dit kan verzekerd worden met behulp van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dit is zeker voor adviserende bedrijven en beroepen aan te raden, waarbij je onder meer kunt denken aan accountants, ingenieurs en architecten. Het kan zelfs verplicht zijn om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten als je lid wilt worden van een branchevereniging, terwijl de opdrachtgever het ook op kan nemen als onderdeel van een overeenkomst. Het is verstandig om bij de branchevereniging waar je een lidmaatschap wilt krijgen te informeren naar welke beroepsaansprakelijkheidsverzekering precies verplicht is. Hierbij gaat het met name over de voorwaarden.