Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: CvdS

Wethouder over hoofdpijndossier Brouwerstraat: ‘Op een gegeven moment moet je overgaan tot actie’

Wethouder Rien Nagtegaal begrijpt de meningen van alle inwoners van de Brouwerstraat, maar ‘op een gegeven moment moet je overgaan tot actie.’ De gemeenteraad liet zich donderdagavond bijpraten over de mogelijke oplossingen voor de drukke weg in het dorp. In 2013 is de Brouwerstraat aangepast naar een 30 kilometer per uur-zone. Verder zijn maatregelen genomen om de verkeersintensiteit en snelheden terug te dringen. Door het gebrek aan goede alternatieve routes voor het verkeer is dit onvoldoende gelukt. De gemeente komt nu met een drietal voorstellen; het instellen van een gebiedsontsluitingsweg; het instellen van een vrachtwagenverbod en/of het plaatsen van verkeerslichten.

Bewoners lieten vorige vergadering al van zich horen. Zij voelen zich onvoldoende gehoord door de gemeente. Dat komt mede door de corona-maatregelen, het is lastig een bijeenkomst te organiseren. Er is wel een participatie-avond geweest. Hier waren echter maar een tiental bewoners voor uitgenodigd. Te weinig volgens de insprekers.

‘Je moet de vraag stellen in hoeverre participatie nog zinvol is op dit moment. Uw raad, en de vorige raad weet er alles van. We zijn al jaren in gesprek, alle ideeën zijn langsgekomen. Wie we ook vragen, mensen worden het niet eens met elkaar. Op een gegeven moment moet je overgaan tot actie,’ sprak de wethouder.

De gemeente vergadert binnenkort over het voorstel van het college. Mochten er - zoals het college voorstelt - verkeerslichten geplaatst worden, gaat dit naar verwachting voor het einde van het jaar gebeuren. Dat kost tussen de 150.000 euro en 560.000 euro, afhankelijk van welke optie wordt gekozen. Verkeerslichten op oversteekplaatsen (150.000 euro), verkeerslichten op twee kruisingen (340.000 euro) en een doserende verkeersinstallatie (560.000 euro).

Verder staat een vrachtwagenverbod op stapel. In eerste instantie komt er een gewenningsperiode van twee maanden. Daarna is de mogelijkheid tot handhaving; mogelijk met een camera. Mits het Openbaar Ministerie daar wat voor voelt. De verkeerskundige van de gemeente adviseert ook direct de Sandtlaan af te sluiten voor doorgaand vrachtverkeer. ‘Anders krijg je een waterbedeffect.’