Logo allesoverkatwijk.nl
<p>De Dorpsweide wordt verkend als een alternatieve huisvestingslocatie voor de volkstuinders. | Foto: CvdS.</p>

De Dorpsweide wordt verkend als een alternatieve huisvestingslocatie voor de volkstuinders. | Foto: CvdS.

(Foto: CvdS)

Valkenburgse volkstuinders moeten wijken voor woningen

De gemeente heeft de huur met de Valkenburgse Volkstuindersvereniging opgezegd. Het complex aan de Achterweg in Valkenburg moet plaats maken voor nieuwe woningen, waarvoor de gemeente in samenwerking met projectontwikkelaar BPD plannen maakt. De gemeente heeft de volkstuinders een nieuwe plek toegezegd, maar nog niet duidelijk is waar.

De volkstuinders zitten sinds 1989 op het complex aan de Achterweg in Valkenburg, dat destijds door de toenmalige gemeente Valkenburg daarvoor is aangekocht. De volkstuinders moeten daar nu weg, omdat de gemeente andere plannen heeft voor dat gebied, namelijk woningbouw in aansluiting op de plannen voor het naastliggende voormalige vliegkamp.

De gemeente heeft toegezegd dat er op korte termijn duidelijkheid komt over een alternatieve huisvestingslocatie

De gemeente wil vanaf volgend jaar maart kunnen beschikken over de grond en daarom wordt nu de huur opgezegd. Er wordt bij de gemeente vanuit gegaan dat eind van dit jaar het bestemmingsplan Valkenhorst (voormalig vliegkamp) wordt vastgesteld, waarna een start kan worden gemaakt met de realisatie van de woningbouwplannen.

Intentieovereenkomst
De gemeente sloot vorig jaar mei een intentieovereenkomst met BPD (Bouwfonds Gebiedsontwikkeling) voor woningbouw naast voormalig vliegkamp. BPD heeft grond en opstallen in bezit rondom de Oude Broekweg, tussen het voormalige vliegkamp Valkenburg en de provinciale weg N206, en aansluitend aan het volkstuincomplex.

De gemeente Katwijk neemt de plannen voor de BPD-locatie integraal mee in de ruimtelijke procedures voor de gebiedsontwikkeling van het voormalig vliegkamp, waar minstens 5.600 nieuwe woningen gerealiseerd moeten worden. Het streven van BPD is om in 2022 de eerste woningen op te leveren.

De gemeente informeert het bestuur van de volkstuinders regelmatig over de voortgang van de plannen, zodat zij op de hoogte blijven van de herontwikkeling van voormalig vliegveld en de gevolgen voor hun locatie. Ook is toegezegd dat de gemeente op korte termijn duidelijkheid geeft over een alternatieve huisvestingslocatie, hetzij tijdelijk dan wel permanent.

De gemeente vindt de Mient Kooltuin het meest voor de hand liggen als nieuwe locatie voor de volkstuinders. Daar heeft de gemeente gronden beschikbaar en dat gebied tussen de Wassenaarseweg en de toekomstige woonwijk Valkenhorst is bedoeld als groene buffer tussen de nieuwe woonwijk en kwetsbaar duingebied.

Die locatie heeft echter niet de voorkeur van de tuinders, vanwege de afstand tot het oude dorp Valkenburg. Daarom worden ook de mogelijkheden verkend in bijvoorbeeld de groenstructuur van de nieuwe wijk, maar ook de Dorpsweide en de zogenoemde Tjalmastrook.

Het is ook wenselijk dat de overgang naar een nieuwe locatie aansluitend is, maar als de keus valt op bijvoorbeeld de groenstructuur van de nieuwe woonwijk, dan is dat afhankelijk wanneer die gronden beschikbaar komen.

De kosten van verplaatsing moeten gedekt worden uit verkoop van de grond van het volkstuincomplex aan BPD.