Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: Carin van der Spijk

Praat mee over verkeersmaatregelen Brouwerstraat

Op donderdag 4 maart is er tussen 20.30 en 22.00 uur een informatieve sessie over verkeersmaatregelen in de Brouwerstraat. Er worden 3 maatregelen voorgesteld die de overlast in de Brouwerstraat mogelijk gedeeltelijk oplossen: het instellen van een ‘gebiedsontsluitingsweg 30’, een verbod voor doorgaande vrachtwagens (ook voor de Sandtlaan) en het plaatsen van verkeerslichten. Het college vraagt de raad in te stemmen met verdere uitwerking hiervan, onder andere door overleg met bewoners over de verkeerslichten. Hierna volgt een definitief voorstel met totale kosten, maar het college stelt nu al voor deze te dekken uit de middelen voor mobiliteit uit het coalitieakkoord.

Meepraten
e gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over de voorgestelde verkeersmaatregelen in de Brouwerstraat (en Sandtlaan) en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de vergadering, die via een videoverbinding plaatsvindt, meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op donderdag 18 maart en neemt de gemeenteraad op 8 april een besluit over de voorgestelde maatregelen.

Vergadering volgen
Het aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is verplicht. Doe dit uiterlijk 48 uur voor de vergadering begint. Na aanmelding volgt uitleg over het spreekrecht. Aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302.

De publieke tribune in het gemeentehuis is gesloten. De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. RTV Katwijk zendt deze vergadering ook uit.