Logo allesoverkatwijk.nl
Bij de milieuparkjes komen volmelders, maar of dat helpt tegen afval dat er duidelijk niet hoort, is de vraag. | Foto: RD
Bij de milieuparkjes komen volmelders, maar of dat helpt tegen afval dat er duidelijk niet hoort, is de vraag. | Foto: RD (Foto: RD)

Ruime meerderheid voor andere manier afvalinzamelen

De gemeenteraad is vorige week donderdag in ruime meerderheid akkoord gegaan met het voorstel ‘Afval anders inzamelen’. Dat betekent, dat inwoners vanaf 2023 via een ‘financiële prikkel’ beter hun afval moeten scheiden. Alleen DURF en Hart Voor Katwijk stemden tegen, hoewel andere partijen evenmin staan te springen bij die nieuwe manier van afval inzamelen.

Door Sandra Kornet-van Duijvenboden

De gemeente praat al jaren over een andere manier van afval inzamelen om zo de afvalscheiding te verbeteren. Door het invoeren van een financiële prikkel hoopt de gemeente, dat de hoeveel restafval fors vermindert, zodat de stijging van de afvalkosten ‘beheersbaar’ wordt en het een ‘bijdrage levert aan milieu en duurzaamheid’. Die forse vermindering van restafval is nodig om de doelstelling van 80 procent afvalscheiding te realiseren eind 2023. Dat percentage ligt nu op 50 procent. Niet alle partijen zijn enthousiast over die nieuwe manier.

‘Wij zijn vrij kritisch over dit plan, maar we zien geen betere opties’, meldt Ralf Boland (D66). ‘Dit is het minst slechte voorstel’, vindt Jaap Haasnoot van KiesKatwijk.

De VVD is tegen de invoering van die financiële prikkel, waarbij betaald gaat worden voor het restafval. ‘Het risico op dumping is te groot. Lisse heeft dat systeem al teruggedraaid, omdat het niet kostendekkend is’, aldus Annette Brul-van Egmond.

Nascheiding
DURF en Hart Voor Katwijk (HVK) dienen een motie in om binnen vijf jaar over te stappen van bronscheiding naar nascheiding. Volgens die twee partijen heeft nascheiding de toekomst. Andere partijen zien daar wel wat in, maar gaan toch niet mee met de motie.

‘We zijn niet echt tegen nascheiding. De wethouder heeft beloofd de gemeenteraad regelmatig te informeren over de ontwikkelingen’, zegt Dick Oudwater van het CDA. Daar sluit de SGP zich bij aan. ‘Dit is het beste voorstel voor het milieu en de portemonnee van de burger’, vindt Wim van Duijn. De motie wordt verworpen met 27 stemmen tegen en 6 stemmen voor. Het voorstel zelf wordt met diezelfde stemverhouding aangenomen. De tegenstemmen zijn van DURF en HVK.