Bijna 15 procent meer overlijdens in 2020
Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: G.Eldering

Bijna 15 procent meer overlijdens in 2020

Vorig jaar overleden 625 inwonersvan Katwijk. Dat zijn er 93 meer dan in 2019 (532), een stijging van 14,88 procent. Landelijk overleden vorig jaar bijna 169.000 mensen. Dat is 10 procent meer dan verwacht, blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).

De sterfte was vooral hoog in het voorjaar, tijdens de eerste golf van de corona-epidemie. Maar ook tijdens de hittegolf en de tweede golf van de corona-epidemie stierven meer mensen dan verwacht, stelt het CBS.

Er overleden relatief veel mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg. Dat waren er vorig jaar 65.000. Dat is bijna 8.000 (14 procent ) meer dan verwacht. Tachtig procent daarvan was 80 jaar of ouder.

Daarnaast overleden relatief veel mannen. Normaal gesproken overlijden er juist meer vrouwen dan mannen, omdat er meer oudere vrouwen zijn.

Met name tijdens de eerste weken van de eerste coronagolf en in enkele weken van de tweede golf overleden meer mannen dan vrouwen. Over heel 2020 was de sterfte onder mannen bijna 12 procent hoger dan verwacht, onder vrouwen was het ruim 8 procent hoger dan verwacht.