KiesKatwijk wil azc stukje verplaatsen
Logo allesoverkatwijk.nl
<p>Voor het huidige azc moet op termijn nieuwbouw komen. | Foto: Adrie van Duijvenvoorde</p>

Voor het huidige azc moet op termijn nieuwbouw komen. | Foto: Adrie van Duijvenvoorde

(Foto: Adrie van Duijvenvoorde)

KiesKatwijk wil azc stukje verplaatsen

In de nieuwe gebiedsvisie De Mient Kooltuin moet een andere plek gevonden worden voor het asielzoekerscentrum (azc). Volgens Jaap Haasnoot van KiesKatwijk (KK) past een azc niet meer in die visie, omdat De Mient Kooltuin moet veranderen in een ‘recreatief landschap’. In een motie vraagt KK daarom, om nieuwbouw van het azc ‘te realiseren in het bestemmingsplan’ Valkenhorst.

Door Sandra Kornet-van Duijvenboden

Dat voorstel deed Haasnoot vorige week donderdag in de raadsbijeenkomst over de gebiedsvisie De Mient Kooltuin. Hij stelt voor, het azc ‘om planologische redenen niet in het bestemmingsplan op te nemen’. Zo’n grootschalige woonlocatie zou niet passen in de gebiedsvisie. De gemeente zou daarom ‘consequent en consistent bestuurlijk gedrag moeten vertonen en geen onderscheid maken tussen belanghebbenden’.

‘Want dan heb ik ook wel interesse om daar een Knarrenhofjes neer te zetten, maar dat zal wel niet mogen’, denkt Haasnoot. Het is niet zo, dat KK helemaal geen azc meer wil, maar in ieder geval niet meer in De Mient Kooltuin. ‘Naast dat gebied ligt het nog te ontwikkelen woongebied, waarvan bovendien de gronden in eigendom zijn bij het Rijk.’

Haasnoot stelt in de motie voor om in gesprek te gaan met het Rijksvastgoedbedrijf over de nieuwbouw van een azc. ‘Het is een probleem van het Rijk en die moet de eigen probleem oplossen’, vindt Haasnoot.

Weinig steun
KK krijgt weinig steun voor de motie. Nieuwbouw van het azc bij de Eerste Mientlaan is geen probleem voor D66. De PvdA meldt, dat een azc een opvanglocatie is en niet valt onder ‘wonen’. ‘Modieus links’, reageert Haasnoot. ‘Het is in geval geen recreatie of natuurbeheer.’ Daar geeft Hart Voor Katwijk Haasnoot gelijk in.

Wethouder Gerard Mostert wijst erop, dat de gemeenteraad in 2015 een besluit voor een permanent azc heeft genomen. ‘Wat wij nu doen is uitvoeren van dat raadsbesluit.’ Volgens de wethouder wordt wonen niet verboden. ‘Ik kan Haasnoot op zijn wenken bedienen. Een Knarrehof zou prima in een aantal barakken kunnen.’ 

KiesKatwijk gaat de motie waarschijnlijk toch indienen als de raad een besluit neemt over de gebiedsvisie De Mient Kooltuin.