Afbeelding
Foto: pr

Ziekenhuizen stoppen met planbare reguliere zorg

Algemeen

De ziekenhuizen in de regio’s Hollands Midden en Haaglanden nemen extra maatregelen om de acute zorg te kunnen waarborgen. Dat meldt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio West. De ziekenhuizen in regio West waren al opgeschaald met het aantal bedden voor COVID-patiënten, maar de piek wordt de komende weken pas verwacht.

Door de al langere tijd durende opschaling van de COVID-zorg is het zorgpersoneel overbelast. Een gevolg hiervan is een hoog ziekteverzuim onder het personeel. Daarnaast is het in de kerstperiode altijd een extra uitdaging om de roosters rond te krijgen, waardoor de druk nog verder toe neemt. Al deze omstandigheden maken dat extra maatregelen noodzakelijk zijn.

Extra maatregelen
Dit betekent dat de IC-capaciteit en de verpleegbedden in de ziekenhuizen nog verder wordt opgeschaald voor de zorg van COVIDpatiënten. Dit vraagt om extra inzet van personeel. Daarom wordt de planbare reguliere zorg de komende weken stopgezet totdat de druk op de COVID-zorg gaat afnemen. Het gaat om zorg die niet perse binnen zes weken nodig is en die zonder risico op gezondheidsschade kan worden uitgesteld. Dit geldt voor zowel de ziekenhuizen als de zelfstandige behandelcentra. De acute zorg en kritiek planbare zorg, waaronder oncologische zorg, gaan gewoon door. Ook de poliklinische zorg gaat door.

Overplaatsingen
Om zoveel mogelijk ruimte te houden voor de toestroom van COVID-patiënten worden er naast overplaatsingen buiten de regio, ook weer patiënten overgeplaatst naar Duitsland. De druk in de ziekenhuizen is in heel Nederland inmiddels erg hoog.

Uit de krant