Afbeelding
Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Gemeente Katwijk stemt in met verkoop Parledam DSV

Algemeen

De gemeente Katwijk stemt in met de verkoop van Parledam van DSV. Deze instemming was nodig omdat DSV een beroep moest doen op de garantstelling bij de gemeente nadat zij in financieel zwaar weer waren geraakt. De gemeente heeft inmiddels € 3,9 mln. miljoen aan rente en aflossing betaald voor DSV. Na de verkoop van Parledam betaalt DSV dit bedrag met bijkomende kosten weer terug aan de gemeente.

De verkoop van vastgoed is een van de onderdelen om van DSV weer een financieel gezonde organisatie te maken. DSV heeft de afgelopen periode al stappen gezet om de financiële positie te verbeteren door invulling te geven aan het herstelprogramma. Daarnaast is nu ook besloten dat DSV, in overleg met de geldverstrekkers, de leningen waarop de garantstellingsovereenkomst berust mag stretchen wat DSV meer financiële armslag zal geven.

Garantiefonds
Na de verkoop van Parledam kan het geld dat dan vrijkomt niet gebruikt worden om de lening die daarvoor loopt af te lossen. Daar moet anders een forse boeterente over betaald worden. Om de zekerheden voor de gemeente veilig te stellen, wordt het bedrag dat overblijft na het terugbetalen van de gemeente in een garantiefonds gestort. In de voorwaarden van dit garantiefonds is opgenomen dat als DSV de rente en aflossing van de leningen niet zelf kan betalen, dit niet door gemeente betaald hoeft te worden maar dat dit geld uit het garantiefonds wordt betaald. Ook is hierin vastgelegd onder welke voorwaarden DSV een uitkering kan verkrijgen uit het garantiefonds.

Nieuwbouw Salem
Om het geld uit het garantiefonds op de bank te laten staan is met de huidige (negatieve) rente niet verstandig. Daarom is de volgende stap om te onderzoeken hoe dit geld het beste ingezet kan worden. DSV stelt voor om dit geld voor de nieuwbouw voor Salem te gebruiken. Dat lijkt een logische keuze maar de gemeente wil dit eerst zorgvuldig onderzoeken om te kunnen beoordelen of en onder welke voorwaarden dit mogelijk is. Dit wordt de volgende stap in het proces waarin DSV en de gemeente samen optrekken.

Uit de krant

Uit de krant