Doelgroepenverordening vastgesteld; meer betaalbare woningen
Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: RD

Doelgroepenverordening vastgesteld; meer betaalbare woningen

Om er voor te zorgen dat er in Katwijk genoeg betaalbare woningen komen voor mensen met een laag inkomen of een middeninkomen, heeft de gemeente donderdag een doelgroepenverordening vastgesteld.

Wethouder Gerard Mostert: “De gemeente zet zich op meerdere manieren in voor meer betaalbare woningen. Met de doelgroepenverordening zorgen we ervoor dat die woningen ook echt naar woningzoekenden gaan voor wie de woningen bedoeld zijn. Hogere inkomens kunnen de lage- of middeninkomens dan niet verdringen voor betaalbare woningen.”

Woonagenda 2020-2024
Onlangs heeft de gemeente de woonagenda gemaakt. Een belangrijk punt hierin is dat er genoeg betaalbare woningen komen voor mensen met een laag inkomen of een middeninkomen. In de huidige woningmarkt is dit aanbod te beperkt. Om er voor te zorgen dat er in Katwijk betaalbare woningen voor deze huishoudens worden gebouwd, heeft de gemeente een doelgroepenverordening gemaakt.

Doelgroepenverordening
De doelgroepenverordening is een document waarin regels zijn vastgelegd over het bouwen en behouden van betaalbare huur- en koopwoningen. In de doelgroepenverordening zijn drie belangrijke onderwerpen geregeld:

Er zijn maximale huur- en koopprijzen vastgelegd, waardoor woningen betaalbaar zijn.Er zijn doelgroepen vastgesteld, zodat de betaalbare woningen ook echt naar de huishoudens gaan die daar behoefte aan hebben.Er is een instandhoudingstermijn opgenomen, zodat woningen voor langere tijd betaalbaar blijven.