Raad van State: Werkzaamheden Boskalis mogen voorlopig doorgaan
Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: pr

Raad van State: Werkzaamheden Boskalis mogen voorlopig doorgaan

Dinsdag heeft de Raad van State (RvS) het verzoek om een voorlopige voorziening voor het werk aan de tijdelijke N206 afgewezen. Dit bekent dat aannemer Boskalis door mag gaan met de werkzaamheden die in de omgevingsvergunningen worden geregeld. Zolang de omgevingsvergunningen nog niet onherroepelijk zijn, doet de aannemer dit voor eigen risico. Over het beroep dat vanuit de omgeving is ingesteld tegen de hiervoor verleende vergunningen doet de RvS naar verwachting volgend voorjaar uitspraak.

In gesprek
Wethouder Rien Nagtegaal realiseert zich dat deze uitspraak voor veel Valkenburgers een teleurstelling betekent. ‘Valkenburg heeft zich hard gemaakt voor een andere tijdelijke oplossing, en het is pijnlijk voor de Valkenburgers dat ook de rechter vooralsnog anders oordeelt. Wij zijn met de betrokken bewoners, ondernemers en de school in gesprek over wij als gemeente kunnen doen om de situatie zo leefbaar mogelijk te houden.’

Tijdelijke verlegging
In augustus verleende de gemeente drie omgevingsvergunningen voor de tijdelijke verlegging van de N206 aan de noordkant van de huidige weg en de bomenkap ten behoeve van de tijdelijke N206. Deze tijdelijke weg is noodzakelijk omdat aannemer Boskalis het verdiepen en verbreden van de huidige Ir. G. Tjalmaweg (als onderdeel van de RijnlandRoute) in z’n geheel van oost naar west uitvoert, en de Tjalmaweg hierdoor zo’n anderhalf jaar buiten gebruik is. Vanuit de omgeving is tegen de omgevingsvergunningen voor de tijdelijke verlegging aan de noordkant en de daarvoor benodigde bomenkap beroep ingesteld bij de Raad van State, en - vooruitlopend op de uitspraak hierin – verzocht om een voorlopige voorziening. Deze voorlopige voorziening heeft de rechter nu afgewezen.

Hervatten werkzaamheden
De uitspraak betekent dat Boskalis het werk dat binnen de omgevingsvergunningen valt, weer mag hervatten. Het gaat hierbij onder andere om de kap van een aantal bomen voor de tijdelijke en de definitieve situatie. Een overzicht van de geplande werkzaamheden is te vinden op www.rijnlandroute.nl.