Drinkwatertarieven voor het eerst in jaren omhoog
Logo allesoverkatwijk.nl
Foto:

Drinkwatertarieven voor het eerst in jaren omhoog

Drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea heeft zijn tarieven voor 2021 bekendgemaakt. De prijs voor drinkwater neemt voor het eerst in jaren toe, met 2 cent per duizend liter. Ook het vastrechttarief gaat omhoog. De prijsverhogingen zijn nodig omdat Dunea investeert in de drinkwatervoorziening voor de toekomst.

Water is een eerste levensbehoefte. Dunea probeert schommelingen in de prijs zo veel mogelijk te voorkomen. De komende tijd zijn er echter flinke investeringen nodig om de kwaliteit en beschikbaarheid van het drinkwater te kunnen blijven garanderen. Daarom is er voor het eerst weer sprake van een prijsstijging, na jaren waarin de prijs steeds daalde of gelijk bleef. Vanaf 1 januari kost duizend liter drinkwater €1,10 inclusief btw. Dat is hetzelfde als in 2016.

Forse investeringen nodig
Wim Drossaert, directeur van Dunea, licht toe: ‘Iedereen vindt het vanzelfsprekend dat er 24 uur per dag lekker fris drinkwater uit de kraan komt. Dat is terecht. Maar we hebben in de afgelopen zomers ook gezien dat de voorraden zoetwater in Nederland niet oneindig zijn. Steeds vaker hebben we te maken met periodes van droogte en in zulke periodes zijn onze bronnen ook kwetsbaarder voor verontreinigingen. Tegelijkertijd neemt de bevolking in dit drukke deel van Nederland behoorlijk toe. Om te zorgen dat al die mensen ook in de toekomst van lekker drinkwater kunnen genieten, moeten we de komende jaren fors investeren.’

Om aan de stijgende vraag naar drinkwater te voldoen, optimaliseert Dunea de wincapaciteit in de duinen en worden er extra winningen aangelegd. Ook worden de reservevoorraden vergroot. Daarmee kunnen langere periodes worden overbrugd als inname van rivierwater tijdelijk niet mogelijk is. Om minder afhankelijk te worden van de Maas als bron voor de productie van drinkwater, investeert Dunea ook in nieuwe bronnen. Samen maken deze investeringen het systeem robuuster en beter voorbereid op de toekomst.

Vastrecht en overheidsheffingen
Naast het waterverbruik berekent Dunea haar klanten ook een tarief voor vastrecht. Daarin zijn de kosten voor onderhoud van het leidingnet en de zuiveringsinstallaties verwerkt. Ook dit tarief gaat het komende jaar omhoog. Huishoudens met een basisaansluiting (Qn1,5) gaan vanaf 1 januari inclusief btw € 0,97 per jaar meer betalen.

Consumenten betalen via hun waterrekening ook een aantal overheidsheffingen: precario, belasting op leidingwater (BoL) en btw. De toeslagen voor precario verschillen per gemeente. De hoogte van de BoL wordt door het Rijk bepaald en is voorlopig vastgesteld op € 0,354 per duizend liter water.

De complete tarievenregeling is gepubliceerd op de website van Dunea. Daar staat ook een uitgebreide toelichting en rekenvoorbeelden die inzicht geven in de opbouw van de waterrekening.