Verbouwing gemeentehuis vertraagd en duurder
Logo allesoverkatwijk.nl
Foto:

Verbouwing gemeentehuis vertraagd en duurder

De verbouwing van het gemeentehuis van Katwijk is vertraagd. Voor de zomer is er gestart met de sloopwerkzaamheden aan het gebouw en is er gestart met de renovatie in het gebouw. Ondanks dat de werkzaamheden soepel verlopen zorgen de aangescherpte Covid-19 richtlijnen en noodzakelijke aanpassingen in het ontwerp helaas wel voor enige vertraging. Daarom is in overleg met BAM de planning aangepast en wordt de opleverdatum doorgeschoven naar 5 april 2021.

Nieuwe planning
De vertraging komt onder andere door noodzakelijk aanvullende werkzaamheden. Het luchtbehandelingssysteem moet, eerder dan voorzien, vervangen worden om te voldoen aan de RIVM richtlijnen voor de benodigde ventilatie bij de publieksbalies en bij de overige werkplekken. Het plaatsen van een warmtepomp wordt hieraan gekoppeld, zodat er straks meer warmte teruggewonnen wordt uit de retourlucht. Dit is energiebesparend. De investeringen van het luchtbehandelingssysteem in combinatie met de warmtepomp kunnen binnen de bestaande begroting worden gedekt. Daarnaast zorgen de Covid-19 richtlijnen ook dat de levering van materialen moeizamer verloopt en dat er met minder medewerkers tegelijk in het gebouw gewerkt kan worden.

Brandwerendheid en advieskosten
Na de sloopwerkzaamheden is gebleken dat de brandwerende voorzieningen in het pand niet meer aan de actuele voorschriften voldoen. Om dit te repareren moeten er extra investeringen worden gedaan. De complexiteit van het project leidt er toe dat er meer advies- en managementkosten zijn gemaakt. Om deze kosten te kunnen dragen is bij de najaarsbestuursrapportage voorgesteld het krediet toekomstbestendige huisvesting te verhogen met een bedrag van 607.000 euro. Dit wordt binnen de begroting opgelost door het structureel verlagen van het investeringsbudget van de lunchroom. De bezuiniging op de gemeentelijke huisvestingskosten van 400.000 euro per jaar blijft hiermee in stand.

Voortgang bouwwerkzaamheden
De komende weken worden de contouren van de aanbouw bij de hoofdentree zichtbaar. Het staalwerk van de constructie en het wind- en waterdicht maken van de aanbouw vindt voor het einde van dit jaar plaats. Ook de uitbreiding van de parkeergarage krijgt steeds meer vorm. De keerwanden, staalconstructie en de bestrating zijn gereed. Binnenkort wordt ook de mos-sedumdakbedekking geplaatst.