Logo allesoverkatwijk.nl
Foto:

Holland Rijnland: 25,6% meer WW en 34,2% minder vacatures

De coronacrisis heeft flinke impact op de regionale werkgelegenheid. In de publicatie ‘Regio in Beeld Holland Rijnland 2020’ schetst UWV de recente ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt. Ondanks de dempende werking van steunmaatregelen, is het aantal WW-uitkeringen tot en met augustus met 25,6 procent gestegen.

UWV verwacht dat het aantal WW-uitkeringen in 2021 verder stijgt. Tegelijkertijd zal het aantal vacatures fors lager zijn dan voor de coronacrisis. Het aantal vacatures daalde 34,2 procent ten opzichte van de periode tot half maart. Bovendien kunnen de vacatures die openstaan niet eenvoudig worden ingevuld. De mismatch op de arbeidsmarkt biedt kansen voor werkzoekenden om over te stappen naar een andere sector of een ander beroep.

De impact van de coronacrisis hangt samen met de sectoren waar werknemers in Holland Rijnland werken en met de bedrijven die in de regio gevestigd zijn. Landbouw, zorg & welzijn, onderwijs, detailhandel, groothandel en horeca zijn relatief sterk vertegenwoordigd. Horeca en detailhandel non food kregen met een flinke krimp te maken, terwijl de sectoren onderwijs en zorg & welzijn een stabiele werkgelegenheid lieten zien. In de regio werkt 23 procent van de werknemers, zo’n 136.300 mensen, in sectoren met grote tot zeer grote krimp.

Het aandeel werknemers dat werkt in sectoren met geen of weinig krimp of in sectoren met groei is 55 procent.