Nieuwe manier van afvalinzameling met keuzes voor inwoners
Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: Rokki Fotografie

Nieuwe manier van afvalinzameling met keuzes voor inwoners

Alle huishoudens krijgen er een extra afvalcontainer bij voor papier of plastic (pmd) En een keukenemmertje voor het keukenafval. Het gft-afval wordt ’s zomers iedere week opgehaald. Voor het restafval moet betaald worden. Allemaal nodig om tot betere afvalscheiding te komen en zo de doelstelling van 80 procent afvalscheiding eind 2023 te behalen. ‘We zitten nu op zo’n 50 procent. We moeten echt iets doen en wij hebben de inwoners nodig om die doelstelling te behalen’, zegt wethouder Corien van Starkenburg.

Door Sandra Kornet-van Duijvenboden

Begin dit jaar werd bekend, dat de afvalscheiding echt veel beter moet om die doelstelling te behalen en zo aan te sluiten bij de ambities van het rijk: naar 90 procent afvalscheiding in 2025 met als ultieme doel om in 2050 afvalloos te zijn.

Om gemeenten haast te laten maken, zet de overheid een ander ultiem doel in: verhogen van de kosten voor het verbranden van restafval. En dat loopt flink op.

‘In 2018 betaalden we 13,21 euro per ton restafval. Dit jaar is dat 32,63 euro. De kosten voor onze gemeente zijn daarmee 400.000 euro omhoog gegaan’, vertelt wethouder Van Starkenburg.

Die kosten worden verwerkt in de afvalstoffenheffing die ieder huishouden moet betalen.

Meer in De Katwijksche Post van afgelopen donderdag.