Logo allesoverkatwijk.nl
<p>Patrick van der Laan deed met leerlingen van de bovenbouw het spel Over de streep. | Foto: PR</p>

Patrick van der Laan deed met leerlingen van de bovenbouw het spel Over de streep. | Foto: PR

(Foto: )

Week van respect op de Sjaloomschool

De afgelopen week is er op de Sjaloomschool veel nagedacht over het thema respect. Vanuit de methode Kanjertraining zijn extra lessen aangeboden omtrent dit thema. Spreker Patrick van der Laan kwam langs om met ons dieper in te gaan op dit onderwerp. Met de groepen 6, 7 en 8 dacht hij na over respect in ons leven, in ons denken en hoe we mogen zijn.

Het verhaal van Patrick ging over zijn leven, het overlijden van zijn moeder op jonge leeftijd en de zoektocht toen hij dertig was naar zijn vader. In zijn leven ontstond een worsteling hoe om te gaan met anderen en hij vertelde dat dit vaak niet op een eerlijke respectvolle manier ging.

“Geloof bracht voor mij uitkomst en veranderde mijn leven. Respectloos omgaan met mensen was niet langer normaal voor mij, respectvol omgaan en liefhebben kwam daarvoor in de plaats”, zegt Patrick.

In de aula deden de kinderen uit de bovenbouwgroepen de activiteit ‘over de streep’. Hierin projecteert een gespreksleider een stelling en kiezen leerlingen ervoor om over een streep te wandelen. Op basis van de gemaakte keuzes ontstonden gesprekken op een later moment in de klas.