Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Proef openstelling Binnensluis eind deze maand

De gemeente gaat de motie om het éénrichtingsverkeer op de Binnensluis als proef op te heffen daadwerkelijk uitvoeren. De verwachting is dat de gemeente dat eind november gaat doen.

Het verkeersteam van de gemeente bereidt deze pilot de komende twee weken voor. De verwachting is dat de alle verkeersmaatregelen, dus ook die op de Westerbaan en de Buitensluis, tijdens de proef stopgezet worden. Belangrijk hierin is onder andere een zo goed mogelijke doorstroming voor nood- en hulpdiensten.

De proef start naar verwachting eind november, en zal vier weken duren. Na de tweede week van de proef start de evaluatie, waarin beoordeeld wordt of de verkeerssituatie zonder omleidingen acceptabel is qua bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en stikstofdepositie. Na de evaluatie, aan het eind van de vier weken van de pilot, wordt bepaald of er opnieuw ingegrepen moet worden in de verkeerssituatie.