Wethouder Jacco Knape: 'Warm water uit het Uitwateringskanaal gebruiken om de Hoornes te verwarmen'. | Foto: Adrie van Duijvenvoorde
Wethouder Jacco Knape: 'Warm water uit het Uitwateringskanaal gebruiken om de Hoornes te verwarmen'. | Foto: Adrie van Duijvenvoorde Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Wethouder over warmtenet: ‘We gaan dit echt samen met bewoners doen’

Algemeen

Afgelopen jaar heeft het college een haalbaar ontwerp voor een warmtenet in Hoornes verder onderzocht. Met de komst van dat warmtenet wordt het mogelijk om met warmte uit het water in de Rijn gebouwen en woningen te verwarmen. Uit het haalbaarheidsonderzoek dat vorige maand aan de gemeenteraad is aangeboden, blijkt dat een duurzaam warmtenet in de Hoornes mogelijk is. Daarom wil het college met bewoners verder in gesprek gaan om te kijken of er genoeg bewoners zijn die hun woning willen aansluiten op een warmtenet.

Startgebied Kalkoven
In eerste instantie wordt daarvoor gekeken naar de buurt Kalkoven. Hier komt mogelijk een eerste deel van het warmtenet, waar minimaal 500 woningen gebruik van kunnen maken. Er zijn goede redenen om in Kalkoven te starten met het warmtenet. In het gebied wordt de komende jaren gewerkt aan veel verschillende projecten, zoals de nieuwbouw van het Integraal Kindcentrum. Nieuwbouw mag sinds 2 jaar niet meer worden aangesloten op aardgas en dus moet dit gebouw straks ook duurzaam verwarmd worden. Daarnaast wordt het riool in Kalkoven vervangen, waarbij de graafwerkzaamheden gecombineerd kunnen worden met de aanleg van het warmtenet. Dat kan veel kosten voor de aanleg schelen, waardoor het warmtenet goedkoper aangelegd kan worden. Verder zijn er ook veel woningen van gesprekspartner Dunavie aanwezig in deze buurt. De woningcorporatie ziet kansen in de betaalbare verduurzaming van warmte voor haar huurders.

De kansen die zich in Kalkoven voordoen hebben een positief effect op de gestelde eisen voor het aanleggen van een duurzaam warmtenet: haalbaarheid, betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Door deze opties zo goed mogelijk te benutten kunnen bewoners meeprofiteren van de voordelen en gebruik gaan maken van duurzame en betaalbare warmte. Wethouder Jacco Knape: “Maar voordat we echt overgaan tot de aanleg van een warmtenet gaan we eerst verder in gesprek met bewoners in Kalkoven en in de rest van de Hoornes. Uiteindelijk is het doel om hen een betrouwbaar en betaalbaar aanbod te kunnen doen. Bij genoeg deelnemers wordt het warmtenet financieel haalbaar en kan worden overgegaan tot de aanleg. We gaan dit echt samen met bewoners doen.”

In gesprek met bewoners
De gemeente is voor korte interviews met bewoners over de aanleg van een warmtenet op pad gegaan in Kalkoven. Een deel van deze interviews zal binnenkort als video te zien op www.hoornesaardgasvrij.nl. Bewoners praten daarin open over hun steun voor het idee, maar ook over hun twijfels. Afgelopen week is de gemeente online met een aantal bewoners in Kalkoven in gesprek gegaan over deze twijfels, maar ook over allerlei kansen voor bewoners om mee te doen met het project. Nu de technische details steeds meer worden uitgewerkt kan de projectorganisatie ook steeds meer duidelijkheid geven aan bewoners. Bijvoorbeeld over de kosten en voordelen van een warmtenet, over de werking en betrouwbaarheid, en over hoe een woning aangesloten kan worden. Op dit moment wordt er gewerkt aan manieren om ondanks de beperkingen van de coronamaatregelen bewoners goed te informeren en te betrekken. Heeft u vragen over het warmtenet? Kijk dan op www.hoornesaardgasvrij.nl of stuur uw vraag naar duurzaamhoornes@katwijk.nl.

Project Hoornes Aardgasvrij
Project Hoornes Aardgasvrij is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Katwijk, woningcorporatie Dunavie en Hoogheemraadschap van Rijnland. Samen onderzoeken deze partners de mogelijkheden voor de aanleg van een warmtenet in de Hoornes.

Uit de krant