Logo allesoverkatwijk.nl
<p>De kerken mogen vanaf 1 juni weer beperkt open met maximaal dertig personen. | Foto: pr</p>

De kerken mogen vanaf 1 juni weer beperkt open met maximaal dertig personen. | Foto: pr

(Foto: pr)

Gezamenlijk online gebed in Katwijk aan Zee, ‘velen zijn in nood en in verwarring’

Met het oog op de nood in onze samenleving hebben de gezamenlijke kerken en geloofsgemeenschappen in Katwijk aan Zee een online-gebedssamenkomst belegd op woensdag 11 november in de Nieuwe Kerk aan de Voorstraat. Van 19.20 – 19.30 uur zullen meerdere kerkklokken luiden. Deze bijeenkomst duurt ongeveer een half uur en is via livestream te volgen op www.hervormdkatwijk.nl.Gebed, Bijbelwoord en meditatief orgelspel zullen elkaar afwisselen.

Kwetsbaarheid van de mens
‘Het coronavirus heeft samenleving en kerk zodanig ontwricht, dat de kwetsbaarheid van de mens qua gezondheid, werkgelegenheid en intermenselijk contact duidelijk aan het licht is gekomen met alle gevolgen van dien. De maakbare maatschappij blijkt geen stand te houden. Velen zijn in nood en in verwarring.’ Zo schrijven de kerken. ‘Dat gaat de christenen in Katwijk aan Zee zo aan het hart, dat ze deze nood als uit één mond aan God willen voorleggen in een moment van gebed en bezinning. Niet alleen bidden voor jezelf maar ook voor de mensen om je heen, dat is de intentie van gezamenlijke kerken.’

Bidden of God een einde wil maken aan deze crisis, schuld belijden over onze omgang met de schepping, bidden voor coronapatiënten, hun familieleden en nabestaanden, voor ouderen in verpleeghuizen en alleen thuis, voor jongeren in verwarring, voor alle zorg- en hulpverleners, voor wetenschappers die werken aan een vaccin en zeker voor onze overheid en haar adviesorganen.

Samen bidden
Bidden betekent belijden dat God overal boven staat en uitkomst kan bieden, ook uit de coronacrisis. Samen bidden met medechristenen schept ook eenheid en verbondenheid. De kerken zien het als hun roeping om zo hun licht in de wereld te laten schijnen. Alle geloofsgemeenschappen zijn uitgenodigd. Drie predikanten zullen een bijdrage leveren: ds. D.M. Heikoop, ds. J.G. van der Windt en ds. P. den Ouden. Van elke kerkelijke gemeente kunnen twee afgevaardigden persoonlijk aanwezig zijn, de kerk is dan volgens de coronanorm vol. Iedereen wordt daarom uitgenodigd om thuis mee te bidden en deze gebedsbijeenkomst te volgen via livestream: www.hervormdkatwijk.nl.