Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: pr

Voorbereiding aanplant groen Biltlaan

Langs de Biltlaan-Oost, tussen de Hoorneslaan en De Krom, start de gemeente op 26 oktober met de voorbereidingen voor de aanleg van het groen op de grondwallen. Tijdens de herinrichting van de Biltlaan is hiervoor in overleg met een klankbordgroep een groenplan gemaakt.

De gemeente gaat de volgende werkzaamheden uitvoeren:

De bermen maaien en het onkruid afvoeren;
De bovengrond frezen (door elkaar roeren) zodat deze geschikt wordt voor het zaaien van de kruiden;
De bomen en heesters planten;
De kruidenstroken inzaaien.
De werkzaamheden zullen zo veel mogelijk vanaf het fietspad worden uitgevoerd. Dit zal dan tijdelijk worden afgezet. Fietsverkeer wordt omgeleid. Aan het einde van een werkdag (ca 16:00 uur) zal het fietspad weer open zijn indien dit mogelijk is (i.v.m. eventuele in de weg staande opslag).

‘Wanneer er vanaf de rijbaan werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dit met een rijdende afzetting met voorrangsregeling doen. Ter hoogte van de kruising Rijnsoever worden verkeersregelaars ingezet.’

Het werk wordt met tussenpozen uitgevoerd, en is naar verwachting eind december klaar. De start en voortgang van het werk zijn afhankelijk van de weersomstandigheden.