Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: Cor de Mooy

Zorgen bij provincie over Katwijkse begroting

‘Bij de beoordeling van uw jaarrekening hebben wij enkele dingen geconstateerd waarover we ons zorgen maken,’ dat staat in een brief die Gedeputeerde Staten hebben gestuurd aan de gemeente Katwijk.

Net als vorig jaar houdt de gemeente zich niet voldoende aan EU-aanbestedingsrichtlijnen. De gemeente heeft stappen gezet, maar die zijn nog niet voldoende. Verder is de manier waarop Katwijk reserves wegzet om onderhoud te bekostigen niet zoals het hoort. Inmiddels zijn daar ook verbeteringen zichtbaar.

Bezuinigingen
Wethouder Adger van Helden liet bij de presentatie van de begroting al weten dat in december grote keuzes op stapel staan met betrekking tot bezuinigen. De provincie merkt terecht op dat er de komende jaren nu nog een ‘negatief structureel saldo’ zichtbaar is.

Verder zijn er tal van uitdagingen die op de gemeente afkomen. De toch al kwetsbare gemeentefinanciën komen door de coronacrisis verder onder druk te staan. Daarnaast hebben veel gemeenten nog steeds in toenemende mate te kampen met tekorten in het sociaal domein.

‘Wij adviseren u alle informatie in deze brief te betrekken bij de beoordeling en vaststelling van uw begroting 2021’, zo laat de provincie weten.