Logo allesoverkatwijk.nl
<p>De gemeenteraad vergadert vanwege coronamaatregelen in het Heerenhuys in Katwijk aan den Rijn.</p>

De gemeenteraad vergadert vanwege coronamaatregelen in het Heerenhuys in Katwijk aan den Rijn.

(

Foto: SKvD

)

Besluit over Woonagenda uitgesteld

Het was de bedoeling dat de gemeenteraad vorige week donderdag een besluit zou nemen over de Woonagenda 2020-2024. Maar de hoeveelheid aangekondigde moties en amendementen was dermate groot (meer dan tien), dat besloten werd eerst die moties in een commissievergadering te bespreken. Niemand was echt blij met dat uitstel, maar ‘anders zijn we om 24.00 uur nog bezig’, zei een raadslid. En dat komt niet overeen met het voornemen om niet zo lang fysiek te vergaderen vanwege alle coronamaatregelen. Wel vinden partijen het jammer, dat het besluit nu wat vertraging oploopt.

De raad sprak begin deze maand al uitgebreid over de Woonagenda. Daarin staan vier centrale ambities: tempo in woningbouw, meer variatie in aanbod per wijk, in alle wijken gevarieerd woonzorgaanbod en betaalbare verduurzaming.

Er moet de komende jaren flink gebouwd gaan worden op Katwijks grondgebied, waaronder 5.600 woningen op voormalig Vliegkamp Valkenburg. Daarvan is een deel bestemd voor Katwijkse woningzoekenden. Daarnaast zijn er tot 2040 2.500 woningen nodig in de verschillende wijken.