Logo allesoverkatwijk.nl

Omwonenden leggen bomenkap                voor tijdelijke Tjalmaweg stil

De beroepstermijn voor de omgevingsvergunningen, die nodig zijn voor de tijdelijke noordelijke verlegging van de Ir. G. Tjalmaweg (N206), liep op donderdag 17 september af.

Vanuit de omgeving is beroep aangetekend tegen het gemeentelijk besluit om deze vergunningen te verlenen. De rechter doet naar verwachting binnen zes maanden uitspraak in deze zaak. De vergunningen zijn tot die tijd niet onherroepelijk. Na het aflopen van de beroepstermijn zou Aannemer Boskalis, die in opdracht van de provincie Zuid-Holland dit deel van de RijnlandRoute uitvoert, kunnen beginnen met (de voorbereiding van) de aanleg van de tijdelijke N206. Dat zou dan voor eigen risico zijn. Als bezwaarmakers later alsnog gelijk krijgen, dan moet het werk alsnog hersteld worden.

De bewoners die beroep hebben aangetekend, hebben de rechter door een voorlopige voorziening echter gevraagd het werk per direct stil te leggen. Totdat de rechter een beslissing neemt over deze voorlopige voorziening, is een deel van het werk geschorst, waarvoor de omgevingsvergunning benodigd is. Het betreft de kap van bomen die plaats moeten maken voor die tijdelijk weg.

Naar verwachting neemt de Raad van State binnen twee maanden een besluit over de voorlopige voorziening.