Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: Geert van Tol

Ingezonden: ‘Een aanslag op de democratie’

Mij is onder de aandacht gebracht dat juristen aan het werk zijn gezet om te onderzoeken of ik bij uitingen op de sociale media niet de geheimhoudingsplicht geschonden heb m.b.t. de gebiedsontwikkeling op het voormalige vliegkamp Valkenburg. Ik ga er van uit dat het College van B&W dat gedaan heeft in overleg, en misschien zelfs op aanwijzing, van de grondeigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf. Dat is nogal wat en het past niet echt in de Katwijkse cultuur om zoiets te doen. 

Dit betekent o.a. dat er bij de betrokkenen grote belangen zijn om de details rond de geheime contracten ook echt geheim te houden. U weet wat er in Nederland met klokkenluiders gebeurt, die worden kapot gemaakt. Ik heb eerder gezegd dat de gemeente Katwijk in deze casus geknecht en vernederd is. Ik heb ook gezegd dat de gemeenteraad in de praktijk niet in staat is om iets wezenlijks aan de contractvoorwaarden, die uitmonden in een bestemmingsplan en een stedenbouwkundige uitwerking van het gebied, te veranderen.

De wethouder verklaarde dat ik hier onwaarheid sprak. Ik kan mijn stelling niet onderbouwen omdat ik de feiten niet op tafel mag leggen op straffe van gevangenisstraf. Het CDA heeft recent geprobeerd om de bouwhoogten in het plan te maximeren. De week daarna trokken ze het verhaal met een doorzichtige smoes weer in. Er is dus iets gebeurd dat deze draai noodzakelijk maakte. Dit voorval geeft in ieder geval een duidelijke aanwijzing dat de gemeenteraad geen wezenlijke invloed kan uitoefen op het bestemmingsplan. Zo is de democratie niet bedoeld. Let wel, dit alles gaat over overeenkomsten tussen twee overheden.

Het kamerlid Omtzigt heeft aangetoond dat de overheid zich soms tegen de eigen inwoners keert. Ik denk dat we hier opnieuw daarvan een voorbeeld zien. In een poging om mij te disciplineren heb ik te horen gekregen dat ik op geen enkele wijze mag berichten over het geheime overeenkomsten met het Rijk, niet indirect, niet met weglating van het onderwerp, niet in algemene termen. Ondertussen heeft de burgemeester in een openbare vergadering verklaard dat ik onwaarheden vertel. Ik ga daarvan rectificatie eisen. Alles bij elkaar is dit nogal wat. Ik denk dat we hier getuige zijn van een aanslag op de democratie.

Tenslotte, 64% van de huizen op Valkenburg worden onbegrensd duur en 20,1 % komt in de sociale huursector. De landelijke bouwdeal levert 51.000 nieuwe woningen op. Daarvan wordt 65% in de betaalbare klasse gebouwd. Wie is hier gek ?

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk