Logo allesoverkatwijk.nl
Foto:

Nieuwe directeur Dunavie: 'Ik ben er voor kwetsbare groepen'

Roland Marx is de nieuwe directeur van woningcorporatie Dunavie. Hij krijgt te maken met grote opgaven, en heeft flinke plannen.


Hoe komt u bij Dunavie terecht?
Ik heb in het verleden een hoop werk gedaan in de corporatiewereld. Uiteindelijk was de klus is Brabant wel klaar. Ik ben in die afgelopen twee jaar gaan verhuizen naar Noordwijk, heerlijk bij het strand en de zee. Op enig moment kwam de vraag voorbij of ik bij Dunavie aan de slag wilde. Mede door de flinke opgaven intern en extern. Zo zijn we bij elkaar gekomen.

Welke uitdagingen zijn er bij Dunavie?
Extern hebben we een enorme investeringsopgave voor de komende tien jaar. Dan heb ik het niet alleen over Planlocatie Valkenburg, want daar gaat Dunavie een grote rol spelen, maar ook over de bestaande portefeuille. Daarmee doel ik op herstructurering, sloop, nieuwbouw. Dat zijn niet de gemakkelijkste trajecten, dat vergt wel wat van de organisatie.De kunst is om die twee ontwikkelingen parallel aan elkaar te laten lopen.

Na de coronacrisis wordt woninghouw het thema in Nederland. Herkent u dat?
Dat is absoluut zo. De druk op de woningmarkt is groot en wordt alleen nog maar groter. Dat heeft een aantal redenen, de belangrijkste is dat we de afgelopen jaren structureel te weinig woningen hebben gebouwd. Dat is in dit gebied niet anders dan elders in het land.

Zijn in Katwijk meer verouderde woningen dan elders?
Nee dat is niet exponentieel erger, het is een beetje in lijn met wat ik in andere gebieden heb gezien. Daar is het niet erg verschillend, maar het momentum waarmee dingen bij elkaar komen - de afgelopen tijd onvoldoende keuzes maken - dan krijg je een beetje een sneeuwschuifeffect. Op enig moment komen alle opgaven bij elkaar.

En dat wordt uw taak?
Dat klopt, om dat in goede banen te leiden.

Wat gaat Dunavie en uiteindelijk de Katwijkse huurder merken van u?
Dunavie zal enorm zichtbaar zijn, worden en blijven. Op dit moment zijn we druk bezig om te komen tot een nieuwe koers voor Dunavie. Dat doen we vanuit het principe van buiten naar binnen. We gaan partijen nadrukkelijk betrekken bij nieuwe ontwikkelingen.

Doet Dunavie alleen maar sociale woningbouw?
Ik ben er voor kwetsbare doelgroepen. Het middensegment, dus net boven de liberalisatiegrens, dat is echt een doelgroep die heel erg kwetsbaar is. Deze groep valt tussen wal en schip. Daar kunnen we zeker wat voor doen. Dat moet in nauwe samenwerking met de gemeente, om te komen tot toestemming. Het is allemaal prima te doen, als je het maar samen oppakt.